Хуминови киселини – значение за технически и маслодайни култури

Какво е хуминова киселина

Хуминовата киселина е смес от естествени органични макромолекулни съединения, която съществува във всички почви, растения и животни. Варира в молекулен размер от 10 000 до 100 000 и съдържа комбинации от въглеродни вериги и въглеродни пръстени. В допълнение към въглерода те съдържат също кислород, азот, водород и фосфор.

Единственият източник на хуминови киселини са седиментационните слоеве, наричани Леонардит. Леонардитът е органична материя, който не е достигнал състоянието на въглища и се отличава от меките кафяви въглища по високата си степен на окисление, резултат от процеса на въглеобразуване (блато > торф > въглища) и високо съдържание на хуминови киселини, както и по-високи карбоксилни групи.

Има много видове продукти с хуминова киселина за продажба на пазара, включително гранули, прах и течност. Приложението обикновено се разделя на листно пръскане и внасяне в почвата.

Хуминовите киселини работят най-добре в почвата, където лесно отключват хранителните вещества и се свързват с тях, правейки ги достъпни за усвояване от растенията. Те хелатират токсични метали, предотвратявайки навлизането на вредни частици в растението.

При листни приложения хуминовата киселина повишава пропускливостта на клетъчната стена на растенията, което от своя страна увеличава усвояването на хранителни вещества. Освен това може да подобри дишането на растенията, фотосинтезата и удължаването на клетките. Изключително подходящи са за приложение при технически и маслодайни култури.

Ползи от хуминова киселина за растенията:

 • Подобряват структурата на почвата, предотвратяват големи загуби на вода и хранителни вещества в леки или песъчливи почви.

 • Регулира pH стойността на почвите.

 • Насърчаване превръщането на хранителните елементи в налични форми за растенията.

 • Стимулира растежа на корените, подобрява по-доброто усвояване на хранителните вещества.

 • Повишава качеството на реколтата и добивите.

Нещо повече, в допълнение към горните ползи – ролята им в устойчивостта на растенията към стрес също получава все по-голямо внимание.

 • Стрес на растенията от суша.

При условия на суша прилагането на тор с хуминова киселина може да насърчи увеличаването на съдържанието на пролин в листата на растенията, за да подобри устойчивостта на културите към суша.

 • Растителна сол и алкален стрес.

Хуминовата киселина може да подобри устойчивостта на сол чрез регулиране на промяната на концентрацията на фруктоза и облекчаване на увреждането на материалната мембрана при засоляване.

 • Температурен стрес на растенията.

При нискотемпературен стрес, той може да повиши съдържанието на пролин и абсцицинова киселина в културите, да намали разпространението на скоростта на транспирация, проводимостта на устицата и нетната фотосинтетична скорост на растенията.

При високотемпературен стрес, той повишава активността на супероксид дисмутазата и пероксидазата на културите, за да подобри устойчивостта на топлина на културите.

 • Устойчивост на болести по растенията.

Хуминовата киселина може да стимулира растежа чрез увеличаване на съдържанието на захар и съдържанието на хлорофил в листата, което индиректно подобрява устойчивостта на културите към болести.

Торът с хуминова киселина съдържа голямо количество почвена органична материя, която може да насърчи растежа и развитието на растенията, да подобри структурата на почвата, да подобри устойчивостта на културите към стрес и да подобри хранителния статус на растенията.

Структурата на хуминовата киселина съдържа голям брой хидрофилни групи, които могат да подобрят капацитета за задържане на вода в почвата и да намалят броя на напояването в селскостопанските производствени дейности.

В допълнение, торът с хуминова киселина е екологично вещество с голяма стойност на приложение, перспективи за развитие и ползи:

 • Поддържа структурата на почвените агрегати и подобрява цикъла на почвения въглерод и азот.

 • Стимулира кълняемостта.

 • Хелатира големи и микроелементи за насърчаване на усвояването от растенията.

 • Подобрява аерацията и условията на влага.

 • Благоприятства растежа на полезни микроорганизми.

 • Регулира pH на почвата.

В съвременното земеделие пестицидите се използват широко, а химическите торове не само причиняват остатъчни скрити опасности за растенията, но и правят почвата дисбалансирана.

В перспектива деградацията на почвата причинява непоправими щети на световното селскостопанско производство, а за да се възстанови е нужна органична материя, като тор с хуминова киселина. Той действа като регулатор на почвата и като биокатализатор и стимулатор за растенията. Хуминовата киселина е отличен естествен и органичен начин за осигуряване на растенията и почвата с концентрирана доза основни хранителни вещества, витамини и микроелементи.

Варианти за приложение:

 • Пикиране на семената.

Накисването на семена може да подобри степента на покълване на семената, ранното поникване и да подобри способността на разсада да пуска и развива корени.

 • Потапяне на корена преди разсаждане.

 • Пръскане около корените при разсаждане.

 • Като основен тор. – Например твърдият тор с хуминова киселина може да се смесва със стандартинте торове.

Във фазата на разсад на културата поливане в близост до кореновата система на насажденията играе съществена стимулираща роля.

Увеличаване на добивите и качеството на културите.

Малката молекула е най-основното физическо и химическо свойство на биохимичната калиева фулвинова киселина. Високата биологична активност е много пропусклива за мембранната бариера на растителната клетка. Второстепенните елементи имат много слаба подвижност в растителното тяло, способността им за повторно използване е изключително ниска и лесно се втвърдяват от почвата и губят своята активност. Калиевата фулвинова киселина е като медиатор за насърчаване на усвояването и действието на микроелементи и фосфор в корените или листата на растенията.

Чрез множеството си функции на абсорбция, проводимост, транспорт, свързване, бавно освобождаване и активиране, растителните клетки могат да абсорбират повече вода и хранителни вещества, които не могат да бъдат получени първоначално.

В същото време въглехидратите, протеините, захарта и други хранителни вещества, натрупани и синтезирани чрез фотосинтеза, се доставят до плодовата част за подобряване на качеството и увеличаване на добива.

След многократни научни тестове, в сравнение с обикновените торове, хуминовата киселина може да постигне увеличение на добива на културите въпреки намалените торови норми с 20% според Европейските нормативи. В същото време хуминовата киселина може да подобри степента на използване на торовете с до 30% – знаем, че степента на усвояване на хранителните вещества в минералните и стандартни торове е различна и рядко е над 60%. Респективно да намали консумацията на енергия и увреждането на екологичната среда, причинено от отпадъците от при стандартното торене.

Добрият ефект на хуминовата киселина върху устойчивостта на културите може да подобри устойчивостта на им към вредители и болести. В същото време, с помоща на функционална технология за биоконтрол на бактерии, може да намали употребата на пестициди. Играе добра роля за безопасността на селскостопанскат продукция и увеличава качествените и показатели.

Моника Господинова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X