Високомлечна крава се избира по вимето

Създадени са животни с вименни способности за продуциране и отделяне за едно денонощие от 40 до 60 литра мляко, а за рекордистките и повече, т.е около 40% от живата маса на кравата

За една минута през вимето на лактираща крава протича около 3,5 л кръв, а за образуване на един литър мляко през млечната жлеза преминават около 400 до 500 литра кръв. Вимето е най-важният орган, в който се синтезира жизнено важният за всички новородени бозайници хранителен продукт – млякото. В резултат на съзнателната и целенасочена селекционна дейност в млечното говедовъдство са създадени животни с вименни способности за продуциране и отделяне за едно денонощие от 40 до 60 литра мляко, а за рекордистките и повече, т.е около 40% от живата маса на кравата. Тази удивителна способност на млечната жлеза се дължи на специфичното морфологично устройство и интензивна функционална дейност.
Установена е положителна корелация между големината на вимето и млечната продуктивност. През последните десетилетия обаче световната селекция освен на големината обръща изключително голямо внимание на формата на вимето, а също така прикрепване (окачване) към коремната стена, развитие на четирите дяла на млечната жлеза, форма и големина на цицките и пригодност за промишлено отглеждане на животните и машинно доене.
Най-подходящи за тези цели са кравите с т. нар. коремно или ванообразно виме, при което четирите дяла са еднакви и правилно развити.
Задните дялове изпъкват над скакателните стави с елипсовидна форма, а предните дялове са с голям плавен и широк захват, вимето е добре окачено и независимо от своят голям обем (главно назад и напред), не е провиснало, което обяснява движението и машинното доене. Цицките са цилиндрично, правилно, симетрично разположени и раздалечени една от друга с дължина от 8 см. Най-желателно е когато всяка четвъртина отделя около 25% от издоеното мляко, но в повечето случаи задните дялове произвеждат повече мляко – около 55% спрямо 45% от предните дялове на вимето.
Американските фермери – световни лидери в генетиката, селекцията и развъждането в млечното говедовъдство, при преценката на бици по потомство правят изключително прецизна преценка на виметата по 7 показателя на техните дъщери:
– окачване (прекрепяне) предна част на вимето;
– височина на окачване на задната част на вимето;
– широчина на окачване на задната част;
– бразда на задната част на вимето (колкото е по-дълбока и изразена толкова по-добре);
– дълбочина на вимето;
– постановка на цицките;
– дължина на цицките.
КАКВО НЕ СЕ ДОПУСКА В ПЛЕМЕННИТЕ СТАДА
Бракуват се животни с провиснало до скакателните стави виме, което пречи на движението на животното, пречи и при поставяне на доителния апарат и по време на доенето, а от друга страна е причина за травми и заболявания от мастит. Нежелателни са също кравите с несиметрично развити предни и задни дялове в т. нар. стъпаловидно виме, козе виме и други неправилни форми.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X