Праг на вредност при колорадски бръмбар

Към момента в посевите с картофи в страната се наблюдава масово яйцеснасяне и излюпване на ларвите на колорадския бръмбар. Продължава ивредната дейност от възрастните. Химичен контрол срещу неприятеля трябва да се проведе при следния праг на икономическа вредност:

  • 10% заселени гнездапри поникване до 10-15см височина на растенията;
  • 5 бр. възрастни на 100 растенияпри 15-25 см височина на растенията;
  • 10 бр. яйчни купчинки на 10 растенияпри 15-25 см височина на растенията;
  • 150 бр. ларви на 100 растения при 15-25 см височина на растенията;
  • 10% нападнати растениявъв фенофаза „бутонизация”

Прагътнаикономическавредност за ларвите е:

  • 150 бр. ларви на 100 растения при 15-25 см височина на растенията;
  • 10% нападнати растениявъв фенофаза „бутонизация”.

За борба с колорадския бръмбар могат да се използват следните регистрирани инсектициди: Актара 25 ВГ, Моспилан, Вазтак нов 100 ЕК, Фюри и др.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X