Дръвчетата се торят според конкретните им потребности

Най-много хранителни вещества от почвата извлича прасковата, следвана от ябълката, дюлята и сливата

През отделните фази от своето развитие дръвчетата имат различна потребност от хранителни вещества. Така например ябълката приема усилено азот и калий през целия период на растеж и запасяване, а фосфор – през буйния растеж и запасяването и др. Най-много хранителни вещества от почвата извлича прасковата, следвана от ябълката, дюлята, сливата и крушата.


За най-правилно и точно торене, съобразено с нуждите на растенията, е необходим предварителен агрохимичен анализ на почвата, с който се установява наличното количество на усвоими форми на хранителните елементи. След изготвянето на анализа се отправят и препоръка за торене за съответната култура. Това може да се направи в Център за агрохимичен анализ на почвени проби в Институт „Пушкаров”.
Оттам ще получите и конкретни препоръки за всеки тип почва и овощен вид.
По научен път са определени сроковете и начините на торене, които вече са различни от познатата ни практика в миналото. Запасяващото торене за няколко години напред отстъпи място на торенето всяка година. Основното торене може да се прави както наесен, така и рано напролет. Това е възможно поради формулациите на предлаганите торове, повечето от които са водоразтворими и лесно достъпни след внасяне, без необходимост от преобразуване в почвата. Подхранването с азотни торове през вегетацията също може да отпадне, ако се използват торове, съдържащи азот, който е с дълго последействие, не се измива и не е летлив.
Площното разхвърляне на торовете при трайните култури вече отстъпва пред локалното браздово торене в редовете близо до растенията от едната или от двете страни, а при единичните дръвчета в малките градини – в подкоронното пространство.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X