Как да изберем сортa царевица?

Важни са показатели като ранозрелост, стабилност в добива, устойчивост към болести и други, които ви представяме по-подробно

Правилният избор на сортов състав на царевицата позволява да се оптимизират разходите за нейното отглеждане, да се застраховаме от сюрпризите на природата и всяка година да получаваме качествен силаж или зърно. Впечатляващите постижения в селекцията на царевица мотивират земеделците да използват най-новите сортове и хибриди. Но практиката е доказала, че оптимален сортов състав може да се постигне, като се прилагат не само новостите, но и като се използват добре доказали се сортове или хибриди, които са потвърдили своите качества в продължение на няколко години при изпитвания в различни региони и при различни условия.
Специалистите са извели най-важните критерии при избора на сорт, с които ви запознаваме.
Ранозрелост
Срокът на узряване на един или друг сорт е един от най-важните критерии при избора. Днес тези срокове варират в достатъчно широки граници. Срокът на зреене до голяма степен определя добивността. Така в условия, при които царевицата получи достатъчно количество топлина, добра осигуреност с влага, къснозреещите сортове придобиват повече енергия, а това означава, че те имат по-голям потенциал в производството на биомаса. При царевицата за зърно всяка единица къснозрелост може да даде до 3,5 ц/ха допълнителен добив в зависимост от условията на отглеждане. При отглеждането на царевица за силаж прирастът може да достигне 2 ц/ха в сухо вещество. Но вярно е също, че при неблагоприятни условия тези преимущества на къснозреещите сортове се неутрализират.
Времето за настъпване на техническата зрялост на зърната е пряко свързано със стойността за сушене и обема на добива при следжътвена дообработка, за които производителят получава пари. При отглеждане на царевица за силаж съдържанието на сухо вещество се обуславя от енергийната стойност на фуража, а така също от качеството му при съхранение. Твърде ниските показатели намаляват хранителната стойност. И обратно, излишъкът на нишесте, предизвикан от прекомерна зрелост, води до ацидоза при животните. Най-доброто съотношение се намира в рамките на 30 – 35% сухо вещество в растенията.
Като цяло, ранозрелостта предоставя широк избор за срок на прибиране, възможност за обработка на растителните остатъци при добри условия, засяване на площта със зимни-житни култури навреме, добро качество на санитарна следжътвена обработка на реколтата. Освен това с настъпване на дъждовете през ноември става трудно раздробяването и заораването на растителните остатъци.
Критериите за избора ранозрелостта на сорта трябва да са съобразени със срока на прибиране. Сортът или хибридът трябва да бъде прибран до края на октомври, при което влажността на зърното да е 25 – 33%. Накрая – ранозрелостта може също така да се използва като тактика за избягване на периодите на дефицит на хибриди в края на цикъла.
Стабилността на добива – залог за добри доходи
Разходите за отглеждане на царевица на практика не зависят от сорта. Следователно, печалбата при нейното отглеждане пряко зависи от дохода, получен от производителя за сметка на разходите за сушене. Затова важен критерий при избора на сорт е неговата стабилност. Той трябва да показва стабилен добив, който е свързан с подбора на подходящ ранозрял сорт и с достатъчно дълга продължителност на изправено състояние на стъблото при узряване.
Природните фактори, паразитният комплекс и технологията на отглеждане несъмнено оказват влияние на добивността, но точното предсказване за техния принос в добива е достатъчно сложен. В този случай стабилността на резултатите се оценява чрез сравняване на данните от изпитателните участъци в продължение на години и различни месторазположения.
При еднаква ранозрелост, разлика от 5% означава и такова отклонение в доходите. За фуражните сортове отклонение от 5% води до увеличаване на количеството фураж или удължаване срока на угояване на животните на основата на силажната царевица.
Устойчивост към болести
Друг важен критерий при избора на сорт или хибрид царевица е устойчивостта към болести. Тя влияе непосредствено на стабилността на добива, при това колкото по-сложни са климатичните условия при отглеждане на царевицата, толкова по-голямо е значението на този критерий. Много болести, в т. ч. хелминтоспориоза, покрита главня по царевицата и др., присъстват в латентно състояние в почвата, но при устойчивст към тях на избрания сорт вече не са ограничаващ фактор за добива. Процентът на растенията с кухи стъбла е критерий в условията на дефицит на вода, прибиране при ниска влажност на зърното, но носи риск от силни ветрове в края на сезона. Устойчивостта към болести и дефицитът на влага са свързани с добивността и ранозрелостта на сорта или хибрида. Тези характеристики трябва да се вземат под внимание при търсене на компромис между сорт-добивност.
Реакция към фузариум
Устойчивостта към това заболяване трябва да се разглежда в качеството на отделен критерий. Проявлението на фузариум е пряко свързано с климатичните условия, преобладаващи през тази или в минали години. Реакцията на разпространение на фузариум – натрупване на токсини в зърното, е важен фактор и по причина че съдържанието на зеараленон и фумонизин в продукцията влияе на качеството на зърното, а значи и на неговата цена. В случай на превишаването на ПДК (пределно допустими количества) в зърното, то може въобще да не бъде допуснато до реализация.
Енергийна стойност
Съдържанието на обменна енергия в царевичния силаж пряко влияе на количеството на произвежданото мляко. Във Франция за оценка на енергийната стойност на кръмните единици се приема UFL (млечна фуражна единица). При нейното изчисляване за основа се взема енергийната стойност на един килограм ечемик. Тя съответства на 1700 килокалории или 7,1 мегаджаула обменна енергия.
Повишаването на енергийната стойност на силажа с 0,035 единици UFL означава увеличение на дневния млеконадой с 1,1 литра на крава, потребяваща 16 кг царевичен силаж и даваща мляко в границите от 20 – 30 кг/ден. Трябва да се отбележи, че ниските показатели на UFL не компенсират добивността. Въпреки това енергийната стойност може да се компенсира с повече или по-малко високи косвени разходи за регулиране количеството й с допълнителни фуражи.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини