Приемите по Плана за възстановяване и устойчивост ще стартират около 15 септември

„На 24 юли предстои да публикуваме за второ обществено обсъждане насоките за кандидатстване по НПВУ. Първата процедура по обществено обсъждане, на първите драфтове, се оказа че имат много дефицити, не са съобразени със спецификите на този механизъм за възстановяване и устойчивост. Имаше много отворени въпроси, които трябваше да затворим с Европейската комисия с финансите и към настоящия момент те са почти финализирани. В периода на второто обществено обсъждане ще видим и реакциите на заинтересованите страни. Отделно останаха още малко въпроси, които да доизясним с Министерството на финансите, за да може към 15 септември да стартират приемите“, това заяви зам.-министърът на земеделието Таня Георгиева в интервю за BGonAir.

450 млн.лв. е бюджетът за земеделие и животновъдство по НПВУ

„По направлението за екологична и технологична модернизация за фермерите бюджетът е 32 млн.лв. Могат да кандидатстват земеделски производители, които са регистрирани. Тавана на проекта е 1 млн.лв., а подпомагането е 50% грантово. Тук важно е да отбележим, че фокусът е по-скоро към зелени и дигитални инвестиции, които надграждат обичайните инвестиции на фермерите. Засилен е този елемент на цифровизация, дигитализация и свързаните с опазване на околната среда компоненти“, разкри още зам.-министър Георгиева.

„Друго което е интересно от страна на фермерите е направлението, свързано с ефективно управление на води, където бюджетът е близо 100 млн. лв. Таванът на проект е близо 1,2 милиона, отново гранта е 50%. Там може да се кандидатства за капково напояване в растениевъдството, а в рамките на животновъдните стопанства могат да се реализират проекти за ефективно управление на водите, свързани с поенето, почистването и т.н.“, допълни още тя.

Забавянето началото на приемите се наваксва

„Наваксваме забавянето, получено в процеса на предоговаряне и нямаме притеснения от тази гледна точка. Имахме техническа среща с Комисията, те виждат, че сме напреднали и имаме голямо желание да реализираме проектите по Плана“

„Важно е да се отбележи, че финалното стартиране на нашите процедури, които сега споменах, е свързано с зелена светлина от Европейската комисия на тези драфтове, които ние ще изпратим актуализирани. Това е важно за фермерите, които подготвят своите инвестиции, защото може да има някаква разлика в края на обявяването самите процедури, която да е отразила конкретни бележки на Комисията . Важно за координацията на целия Национален план за възстановяване и устойчивост е да е добре издържана, защото се гледа постигането на цели, на индикатори, за чиито принос имат различните министерства, проекти и реформи“, заключи тя.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X