Рекордно поскъпване на земеделската земя отчита НСИ

Близо 2 пъти е скочила цената на ниви и ливади от 2015 до 2022 година

Рекордно поскъпване на земеделската земя в България отчита Националният статистически институт за 2022 година. Средната цена на сделките с ниви в България достига до 1428 лева за декар, което е ръст с 21,6% спрямо 2021 година. Изследването обхваща периода от 2015 до 2022 година, като допреди миналата година увеличението средно за страната е варирало от 9 лева (през 2016 спрямо 2015 година) до 141 лева (през 2021 спрямо 2020 година), докато през 2022 година повишението е с 254 лева на декар в сравнение с 2021-ва.

Подобен ръст е регистриран и при средната цена за наем или аренда, която достига до 63 лева на декар, или с 21,2% повече от тази за предходната година. Макар и по-малко, повишение има и при сделките с постоянно затревени площи (ливади, мери и пасища), като средната цена през 2022 година е била 369 лева за декар, или с 15% повече от тази за 2021-ва. Ръст в цените се наблюдава във всичките шест района на страната, сочи проучването. Единствено наемите и арендите за затревени площи се запазват без промяна в сравнение с предходната година и остават средно 26 лева на декар.

За периода от 2015 до 2022 година цената на нивите се е увеличила почти двукратно, показват данни от изследването. Преди 8 години декар обработваема площ се е продавал средно за 761 лева, докато през 2022 година достига до 1428 лева. Сериозен ръст бележи и средната цена на затревените терени – от 227 до 369 лева. Липсват данни за последните 6 години по отношение на овощните градини и лозята. За тях статистиката отчита поскъпване съответно от 480 до 534 лева и от 339 до 370 лева през 2016 година, но от следващата до момента няма посочени конкретни числа.

Най-висока в страната е цената на сделките с ниви в Североизточния район – 2043 лева на декар, което е с 32,1% повече спрямо предходната година. Повишение за същия период е отчетено във всичките шест статистически района. В Северозападния район цената на сделките с ниви достига 1 525 лв. на декар (с 18,8%), в Северния централен район – 1 575 лв. на декар (с 23,5%), в Югоизточния район – 1 096 лв. на декар (със 17,0%), в Южния централен район – 643 лв. на декар (с 3.0%), и в Югозападния район – 705 лв. на декар (с 0,7%).

Динамични са промените в цените на сделките и от 2015 до 2022 година. Най-чувствително е поскъпването на ниви за изминалите 8 години е регистрирано обаче в Северозападния район, където цената за декар е нараснала над два пъти – от 718 до 1525 лева. В Северния централен район увеличението в цената за декар обработваема земя за периода е от 832 до 1575 лева, в Североизточния – от 1057 до 2043 лева, в Югоизточния – от 653 до 1096 лева, в Югозападния – от 357 до 643 лева, а в Южния централен район – от 445 до 705 лева.

За посочените 8 години рентите за ниви средно за страната са се повишили от 44 до 63 лева за декар, а при ливадите и мерите – от 18 до 26 лева. И в тази част от проучването данните за овощни градини и лозя са само за 2015 и 2016 година, като тогава е отчетено увеличение в наемната цена за декар овощни насаждения от32 до 41 лева, а при лозята има намаление от 36 до 31 лева.

През 2022 г. най-висока е средната рента на един декар ниви в Североизточния район – 93 лева, като спрямо 2021 г. увеличението е с 16,3%. Цената, платена за наем или аренда на един декар ниви, бележи повишение спрямо предходната година във всичките шест статистически района, съответно в Югоизточния район – с 30,0%, в Северозападния район и в Югозападния район – с 16,7%, в Северния централен район – със 17.2%, и в Южния централен район – с 33.3%, показва още изследването на НСИ.

Интересно е да се проследи и увеличението на рентите през последните 8 години. В нито един от шестте административни района не е отчетено двойно поскъпване, каквото има при сделките със земя. Във всички обаче движението на цените е трайно нагоре, като изключение прави единствено 2020 година. Тогава в цялата страна е регистрирано намаление на рентите с 1 до 16 лева на декар, като те са останали без промяна единствено в Югозападния район. През 2015 година наемите на декар са били от 21 до 64 лева, докато за миналата година достигат 35 до 75 лева за декар.

Как се провежда изследването? Респондентите са подбрани от три групи икономически единици: земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти. За подбор на респондентите са използвани три източника: Годишен отчет на нефинансовите предприятия (със стабилна икономическа дейност „селско стопанство“), Годишен отчет на специализираните инвестиционни предприятия (инвестиции в земя) – Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, и Годишен отчет на земеделските стопанства. Критерий за подбора на респондентите е стойността на направените разходи за придобиване на земя и за плащане на ренти.

Проучването покрива цялата територия на страната. Поради прилагането на праг е възможно извън неговия обхват да останат административни области, в които респондентите не отговарят на изискванията на дефинирания праг. Обикновено това са области, в които броят на сделките и наемането на земеделска земя са ограничени. Поради това данните често са определени като конфиденциални и съгласно Закона за статистиката не подлежат на разпространение, поясняват от НСИ.

Което обяснява донякъде разминаванията с реалностите при сделките със земя и рентите за нея. В началото на тази година декар земя във Варненско се е продавал за 1200 до 4000 лева според категорията и местоположението, показва проучване на вестник „Сега“. Близо до Морската столица цените са най-високи, като към онзи момент е имало оферти за 10 000 лева на декар необработваема земя с гледка към морето. В Бургаско цените са били сходни – 3000-4000 лева на декар, а рекордната за региона – 12 000 евро. В Силистренско тогава средната цена на декар е достигала 3500 лева, като е имало сделки и за 4200 лева. А средната рента в региона – 100-130 лева. В Разградско рентите са били от 29 до 138 лева, като най-високи са били в община Исперих. В Русенско  пък рентата е варирала между 70 и 100 лева, а цената на сделките – 2300-2500 лева за декар. За Сливенско средната цена за декар е била около 1500 лева, за Ямболско – около 3000 лева. В Плевенско средната цена за декар е била 2000 лева, във Видинско – между 2000 и 3000 лева, във Врачанско – от 1000 до 3500 лева, а в Монтанско – от 1500 до 2000 лева.

Проучването обаче отчита и сделките за терени с цел промяна в предназначението и строителство, както и покупката на големи парцели за изграждане на фотоволтаични паркове. Които напоследък са доста повече от търсенето на земя за селскостопански нужди.

*Снимки – архив на „Гласът на земеделеца

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X