Общо 64 942 заявления за подпомагане са подадени по директни плащания за Кампания 2023 г.

Общо 64 942 заявления за подпомагане са подадени по директни плащания за Кампания 2023 г. Декларирани са 1 155 627 парцели с обща площ 3 884 821.34 хектара.
По основната интервенция – Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ), участие са заявили  53 490 земеделци, декларирали 3 851 232.83 ха земя.
По интервенциите за животни, обвързани с производството, са подадени 8 809 заявления с 317 848 бр. едър рогат добитък и 8 572 заявления, в които е заявено искане за подпомагане за 931 013 бр. дребен рогът добитък.
Припомняме, че земеделските стопани имаха възможност да подават заявления за подпомагане по директните плащания, както и да редактират вече подадените такива, в срок до 21 юли 2023 г., съгласно последните изменения на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.
Чрез единното заявление за подпомагане – за първи път от новия програмен период 2023-2027, стопаните имаха възможност да заявят участие  за близо 50 различни интервенции.
Заявленията за подпомагане можеха да се подават на място в общинските служби или по електронен път чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Чрез СЕУ на ДФЗ са подадени общо 1 928 заявления, от които 370 изцяло електронно – посредством квалифициран електронен подпис.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X