Парадокс: Малките фермери и уязвимите сектори изведнъж се оказаха без шанс за проекти по НПВУ

За едномесечно обществено обсъждане са публикувани насоките за кандидатстване по процедурата № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура възлиза на 318 048 200,30 лева без данък върху добавената стойност (ДДС). Разходите за ДДС ( 63 609 639,28 лв.) се поемат от държавата.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно инвестиционно предложение, представено от един кандидат, е по-голям или равен на 30 000,00 лв., без ДДС.

Максималният размер на допустимите разходи за един проект от един кандидат е 1 млн. лева без ДДС.

Финансовата помощ за одобрени инвестиционни проекти е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Другите 50% се плащат от бенефициента.

Стопаните от чувствителните сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“ , особено малките и средните от тях, обаче се оказаха в недоумение защо предимството при кандидатстването на техните проекти изведнъж се оказа отнето. Не само, че са лишени от 5 точки като уязвими сектори, но и според таблица в процедурата, колкото по-висок оборот има кандидатът за финансиране, толкова повече точки печели проектът му. Логиката тук не е ясна.

Ясно е че големите са с предимство пред малките, но защо?

От Национална браншова камара „Плодове и зеленчуци“ се обърнаха към редакцията на „Гласът на земеделеца“ с тревожен сигнал, а официалното им становище ще бъде входирано по съответния канален ред към Министерство на земеделието и храните.

Ето какво обясни представителят на Камарата Цветан Цеков: „Много ни притесниха промените, които са направени в процедурата по НПВУ. Не сме наясно защо се наложиха те, при положение, че всичко беше съгласувано с браншовете и беше прието. В един момент се оказва, че малките и средните земеделски производители ще бъдат изключително ощетени и то най-вече в уязвимите сектори. По начинът, по който е направен новият ранкинг, предимство се дава на големите производители.

Първо са отнети по 5 точки от уязвимите сектори. Второ, дават се по-голям брой точки на производители с по-голям оборот. Тоест, на по-големите. Така малките производители губят точки първо като представители на уязвими сектори, второ като малки производители. Това е парадокс.

НПВУ е единственият шанс за малките да успеят да си закупят някакви средства и да се модернизират, да се оборудват с тракторче или инвентар за градината. Но сега и този ресурс е недостъпен за тях. Редно ли е да бъдат ощетени точно най-уязвимите земеделски производители? Няма логическо обяснение.

Така ресурсът по НПВУ ще отиде в малък брой големи стопанства – горе-долу 500 проекта за 500 големи машини и средствата ще се изчерпят. Ние ще дадем нашето възражение в рамките на срока за обществено обсъждане, който приключва на 21 август. Въпросът е дали ще бъдем чути. Тези промени въобще не бяха съгласувани с нас като браншова камара. Ще ни е интересно да чуем мотивите на МЗХ.

Има и друго – Планът за развитие на биологичното земеделие до 2030 г., който е част от Стратегическия план,  също е преработен без да знаем, след като ние цяла година участвахме в Работни групи. И бяха разписани освен целите, как и по какъв начин те се бюджетират. В момента всички бюджети са махнати и са останали абстрактни пожелания без цел и конкретен срок. Затова нашето притеснение, е че тези 400 млн. евро, който са предвидени в новия Програмен период за биологично земеделие, ще бъдат некоректно разпределени. Вероятно този ресурс изцяло ще бъде раздаден за площно подпомагане без никакъв ангажимент за производство. И ще повторим грешката от предходните два периода, когато уж развивахме биологично земеделие. Изляха се огромни суми на декар без ангажимент за производство и сега пак. И шансът да развием биологичното земеделие ще приключи в края на този програмен период“.

От името на редакцията на „Гласът на земеделеца“ сме отправили запитване към ресорния заместник-министър за обяснение на казуса и причините за промяна в приоритетите по процедурата № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Очакваме отговор.

 

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X