МЗХ се наема да сложи ред в поземлените отношения

Консултативният съвет по темата днес отваря врати
Браншовете са с надеждата в бъдещата регламентация да се обхване всичко – собствеността, арендата, опазването на земеделските земи

Министерството на земеделието днес ще проведе за първи  път заседание на Консултативния съвет по поземлените отношения, в който ще участват министърът на земеделието и неговият ресорен замесник.

Отварянето на този сложен и брадясал вече дебат се очаква с голям интерес от браншовите организации, арендаторите и фермерите.

За тях са пресни немалко опити в последните години за промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които завършиха безславно и общо взето нищо не произлезе.

По-големите асоциации винаги са били готови навреме със своите становища, но с тях общо взето досега казваха едно „не“ на предложените от държавната администрация текстове и ги определяха като непригодни, невсеобхватни и с много пропуски.

За правото на договаряне и ползване…

Националната асоциация на зърнопроизводителите – НАЗ, винаги е твърдяла, че държи евентуални законови промени да не затрудняват работата на земеделските производители и същевременно да уредят фундаментални за обществото въпроси и  взаимоотношения, свързани със земята като национално богатство.

Неведнъж НАЗ е изразявала притеснение, че набързо написани законопроекти и пуснати за обсъждане, се опитват да решават поземлените отношения „на парче“, което създава предпоставки за трайна несигурност и липса на предвидимост при ползването и стопанисването на земята.

НАЗ е за по-малко административни и нормативни ограничения, които игнорират основен принцип на правото, а именно – свободата на договаряне.

За правото на собственост по Конституция…

Сякаш малко по друга е гледната точка на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), без да ги противопоставяме.

БАСЗЗ също досега категорично се е противопоставяла на  предложени изменения в членове и параграфи, и винаги е наблягала, че на първо място трябва да бъде защитено правото на собственост, както е записано в Конституцията.

Според асоциацията е необходимо цялостно преразглеждане на действащите правила за управление на поземлените отношения, с които действащия понастоящем режим, въведен през 2002 г. и утвърден през 2009 г. поради производствени икономически интереси, е повод за чести законодателни промени (близо 100 на брой за последните 20 години), които съществено деградират поземлените отношения.

Днес Конституцията не важи за част от собствениците на земеделски земи, казват от БАСЗЗ и визират десетилетни проблеми в раздробената на повече от 900 000 индивидуални парцела собственост и наследство.

Асоциацията иска достатъчно гаранции за защита на правата на собственост, сигурността на земеползването и създаването на ефективно, пазарно ориентирано земеделие.

И предлага на първо място да се обърне внимание в достатъчно гаранции за защита на правата на собственост.

Всичко това явно не може да стане без да се създаде изцяло ново законодателство, регулиращо поземлените отношения и включващо собствеността и ползването, арендата, опазването, напояването, пренареждането и групирането на земеделските парцели. Предлагайки това, асоциацията сигнализира за хаоса в обслужването на собствениците, предизвикан от прехвърлянето на информацията от картата на възстановената собственост в кадастралните карти, където земя изчезва, застъпва се, пренарежда се от държавата, както тя си реши.

Тоест, много тежка ще е задачата на министър Кирил Вътев за написването на едно бъдещо ново законодателство. И е много важно на какви експерти по правото ще се опре, за да не доведе тази реформа до поредния й незавиден край.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X