Ръст от 340% при субсидиите отчита ДФЗ

Кой какви пари е получил от фонда през 2022 г.

И как изглеждат отпуснатите средства по 36 схеми по сектори и организации

Интересно ще бъде сигурно за фермерите, фирмите и сдруженията отчетът на  ДФЗ за дейността му по прилагане  на държавни помощи и краткосрочни кредити през 2022 г., когато фондът е работил по 36 схеми за подпомагане на земеделските стопани.

С краткосрочно финансиране са подпомогнати 85 772 бенефициенти

Това е станало при подадени 88 880 заявления. Сравнението показва, че средствата са чувствително повече от предходната 2021 г., когато бенефициентите, получили средства са били 46 955.

По мерките за краткосрочно субсидиране и кредитиране е изплатен общ ресурс от 747 183 001 лв. , на фона на едва 221 069 968 лв. в предишната година.

Това показва, че усвоеният ресурс през 2022 г. е равен на общо изплатените средства през предходните 4 години отчитат от фонда.

Под формата на субсидии са преведени 747 056 205 лв.

В предходната година те са били  219 595 995 лв. пред 2021 г., с което ДФЗ отчита значителен ръст от 340% .

ДФЗ отчита още усвояване на средствата над 99,5% спрямо общо утвърдения бюджет от 750 526 964 лв. по направление държавни помощи. Под форма на кредити са изплатени само 126 796 лв. при 1 473 973 лв. за 2021 г.

Така делът на субсидиите спрямо кредитите по краткосрочни схеми е станал над 99,98% от общото финансиране.

Сектор животновъдство е подпомогнат с 437 864 756 лв. при 174 971 479 лв. за 2021 г.,  а сектор растениевъдство – с 309 191 448 лв., при минималните 46 098489 лв. за предходната година. Това показва, че животновъдите са финансирани с над 58,6% от общия усвоен паричен размер.

Безвъзмездни помощи

 • За контрол на вредителите в трайни насаждения за зимни пръскания е изплатена субсидия 7 344 916 лв. и са подпомогнати 3 444 стопани на овошки, малини и ягоди за купуване на препарати.
 • За екарисажи и инсенератори е платена субсидия от 7 994 559 лв. при 1 подадено заявление от 2 оператори.
 • За помощ за сертифициране на плодове и зеленчуци по Global GAP е изплатена субсидия от 69 715 лв. на 63 фирми.
 • За участие в изложения и панаири на животновъди и растениевъди общо е изплатена субсидия от 1 758 920 лв. на 21 кандидати.

Как е усвоен този ресурс?

 • НОКА е получила 129 920 лв. .
 • Асоциацията за развъждане на млечни кози – 20 000 лв.
 • Фондация От БГ – 3 000 лв.
 • Български киноложки клуб за българско овчарско куче – 50 000 лв.
 • Българска асоциация на малинопроизводителите – 70 000 лв..
 • Организация за развъждане на автохотнни породи овце-Калофер – 45 000.
 • Национална БИО Асоциация -60 000 лв..
 • ИАСРЖ – 280 000 лв..
 • – Асоциация за развъждане на Ил дьо Франс – 10 000 лв. .
 • Асоциация на коневъдите – 75 000 лв..
 • Обединени български животновъди – 70 000 лв.
 • Българска асоциация на винените професионалисти – 50 000 лв.
 • Асоциация на месопреработвателите в България – 150 000 лв.
 • Сдружението за маришките овце – 20 000 лв.
 • Областна дирекция Благоевград -50 000 лв.
 • МЗХ е получило 450 000 лв.
 • Националният съюз на градинарите – 40 000 лв.
 • Съюзът Дунавски овощари – 40 000 лв.
 • БАПОП – 100 000 лв.
 • Пари е получило и Сдружение „Съвет по туризъм“ в Пловдив – 38 000 лева.

Общо са усвоени 1 758 920 лева.

Като помощ на стопани по схемата за качество на производители на семена са платени 1 150 080 лв. на една фирма.

Като помощ за компенсиране на разходите за мерки по държавната профилактична програма  и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните е изплатена субсидия от 19 125 026 лв. на 2 467 ползватели.

По националната програма за контрол на почвени неприятели по картофи са преведени като субсидия 1 293 340 лв. на 280 стопани.

За контрол на доматения миниращ молец – 218 672 лв. на 100 подпомогнати градинари.

За загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери е изплатена субсидия от 70 317 лв. на 4 лица.

За съфинансиране на застрахователни премии – 1 826 283 лв. на 547 земеделски стопани.

За създаване и поддържане на родословна книга са платени 7 882 028 лв. на 50 развъдни организации.

–––––––

Де минимис

По тази схема са платени 30 918 402 лв. на 16 151 стопани.

За крави, биволи, овце и кози майки – 23 116 783 лв. на 12 610 стопани.

За тютюн – 2 719 076 лв. на 1 968  производители,  както и 563 999 лв. на 597 стопани за покриване на част от разходите за производство.

За оранжерийна продукция – 2 751 550 лв. на 840 производители.

За неблагоприятни климатични събития и градушки – август 2021 в Пловдив – 1 324 334 лв.на 70 стопани и още 253 917 лв. на 51 фермери за градушка през май 2022 г. в Садово.

На кланици за изкупуване на ДПЖ – 290 810 лв. на 14 обекта.

За участие в изложения е платен де минимис от 260 000 лв. на 2 участника.

За производство на сладководна риба – 558 967 лв. за 30 бенефициенти.

Освен това индивидуални помощи де минимис са платени в размер на 177 940 лв. на 9 земеделски стопани.

Помощ за поети ангажименти за хуманно отношение към птици – 36 809 107 лв. на 298 стопани, а за свине – 58 038 462 лв. на 66 фирми.

За ковид 19

Изплатени са 143 463 860 лв. на 26 674 стопани.

За подкрепа след агресията на Русия в Украйна – 425 360 574 лв. на 35 277 земеделски стопани.

 Изплатени са 221 655 395 лв. на 18 494 земеделски стопани.

Следващият път – краткосрочните кредити.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X