МЗХ ни отговаря: Към момента са одобрени 101 заявители по Училищните схеми

На какъв етап е Схемата „Училищен плод и училищно мляко“ и отговаря ли на истина твърдението, появило се в публичното пространство, че там фигурира доставка на оранжерийни малини през месец октомври на цена 40 лв. за килограм и ако – да, то как е изчислена тази цена, попитахме МЗХ. 

За изминалата учебна 2022/2023 година Държавен фонд „Земеделие“ е изплатил до момента 43 618 266 лв. по двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. От тях близо 36 млн. лв. (36 370 702 лв.) са за реализирани доставки на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в училищата и детските градини и 7 247 564 лв. за възстановяване на данък добавена стойност (ДДС) на одобрени фирми – изпълнители.

Kампания по одобрение на заявители за учебната 2023/2024 година приключи, като заявления се подаваха в периода 1 до 31 май 2023 г. Към момента са одобрени 101 заявители по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. През учебната година 2023/2024 доставки на плодове и зеленчуци ще получават 422 671 деца в 3 376 училища и детски градини, както и млечни продукти ще се раздават в 3 336 учебни заведения с включени 426 133 деца.

През учебната година 2023/2024 по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ освен конвенционално произведени пресни плодове, зеленчуци и мляко и млечни продукти, на децата и учениците ще се доставят и биологично произведени такива. Освен продуктите по двете училищни програми, като задължителна съпътстваща мярка ще се доставя и пчелен мед – най-малко 3 и не повече от 6 пъти за учебна година. Доставките ще се извършват при предварително уточнен и съгласуван с директора на учебното заведение график.

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, от учебната 2020/2021 г. разходите за доставка на плодове, зеленчуци, мляко, млечни продукти и пчелен мед се възстановяват на база порция (единична ставка), в зависимост от опаковката (индивидуална или неиндивидуална) и начина на производство на продуктите (конвенционално или биологично), посочени в чл. 11а, приложение № 2 и приложение № 4 на база стандартни таблици за единични разходи, определени по методика, изработена от междуведомствена работна група, определена със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. С оглед на горепосоченото следва да бъдат изчислени стандартните таблици за единични разходи за учебната 2023/2024 година.

Съгласно чл.9, ал.1 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ се  предоставят, само пресни плодове и зеленчуци, конвенционално или биологично произведени, включени в списъка по приложение № 1а, като в него не фигурира доставка на оранжерийни малини.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X