Министерството на земеделието планира мащабни ремонти на язовир „Тополница“

Тече процедура за избор на изпълнител, на 14 септември отварят офертите

Министерството на земеделието и храните планира мащабни ремонти на съоръжения на язовир „Тополница“, който е един от най-големите и значимите водоеми в района с роля както за напояването, така и за енергетиката и туризма. Ведомството е обявило конкурс за избор на изпълнител, като в момента тече срокът за подаване на офертите. Отварянето им предстои на 14 септември, а дата за обявяване на победител все още не е определена.

Предметът на обществената поръчка е „Подмяна на тръбопроводите и помпите в помпения кладенец, включително ремонт на металните стълби и пасарелки за достъп в междублоковите пространства до работните площадки, в тялото на стената на язовир „Тополница“.

Обемът на предвидените строително-монтажни работи, както и машините и съоръженията, подлежащи на доставка, са определени по видове и количества в подробни количествени сметки към изготвените технически инвестиционни проекти. Те са два – единият е за тръбопроводи и помпи, а вторият – за метални стълби, съоръжения и пасарелки. Не е позволено обаче разделянето на поръчката на обособени позиции, тя ще бъде възложена на един изпълнител.

Предвидено е да бъдат извършени общо 13 вида дейности: цялостна подмяна на работните помпени агрегати (общо 3 на брой), цялостна рехабилитация на вертикална помпа SIGMA, подмяна на цялата тръбна система, ремонт и рехабилитация на силова и осветителна инсталация, монтиране на аварийно и евакуационно осветление, монтаж на ново трифазно електрическо табло, изграждане на нови и подмяна на съществуващи вертикални метални стълби с предпазни кошове, на стоманени стълби с парапети, нови пасарелки, предпазни съоръжения към тях и към бетонни стълбища, подмяна на входни врати към вътрешността на язовирната стена и на работни площадки и други.

Срокът за изпълнение на описаните дейности е 4 месеца от датата на подписване на договор.

Обектът е от първа категория по строителното законодателство, затова към кандидатите има редица специфични изисквания, включително да имат правоспособност за работа с такива обекти. Задължително е също така да направят предварителен оглед на място, което се документира с протокол. Но пък е позволено превъзлагане на дейности на подизпълнители, като и те трябва да отговарят на всички критерии, посочени за основните кандидати.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 353 113,95 лева без ДДС, които са максималният бюджет и той не трябва да бъде надхвърлян.

Финансирането за изпълнение на дейностите ще се осъществява със средства по програма „Хидромелиорации“ от бюджета на Министерство на земеделието и храните. Предвидено е авансово плащана в размер на 30% до месец след сключване на договор, а остатъкът ще бъде изплатен след приемането на обекта и въвеждането му в експлоатация.

Последните мащабни ремонти на язовир „Тополница“ са правени преди повече от 10 години. Проектите за тях били още от 2001 година, но придвижването им се забавило. Наложило се да ги ускорят след големите наводнения през 2005-2006 година. Но пък изпълнените дейности били точно по правилата, с качествени съоръжения, произведени в доказани западни компании, така че оттогава не е имало проблеми. Най-важното, свършено тогава – били монтирани нови изпускатели с автоматика.

След бедствието, засегнало множество села по течението на Тополница след язовира, разследването установи, че е имало 400 000 лева, предвидени за големи ремонти, но били пренасочени за други разходи. Преди това, през 1994 година, били сменени основните изпускатели. Електрическите им задвижки обаче не заработили. А фирмата изпълнител не довършила работата си заради финансови спорове с възложителя. Така години наред задвижването на изпускателите ставало само ръчно.

Днес част от язовира заедно с водната кула са на отговорността на ВЕЦ „Тополница“. Там също наскоро са правени мащабни ремонти, твърдят запознати.

*Снимки – „Напоителни системи

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X