Препоръчително е семената на зърнено-житните култури да се стимулират

Съвсем скоро ще започне сеитбата на зимните житни култури. И за да могат те в пълна сила да разкрият своя добивен потенциал е необходимо да се погрижим за тях още есентa, преди да ги засеем. Това означава, че трябва да започнем от подготовката на семенния материал.

До сеитбата, семената се намират в състояние на покой. Това им дава възможност известно време да съхранят своята жизнеспособност, за да могат при благоприятни условия да покълнат и поникнат и да създадат ново поколение растения.

Последните години агрометеорологичните условия в есенния период са доста променливи и неблагоприятни за есенните посеви – дефицит на влага, температурни разлики, малко кислород и светлина в почвата. Всички тези фактори са в състояние да преустановяват процеса на покълване на семената, което се регулира от фитохормоните – гиберелини, цитокинини, ауксини. Именно затова се налага в практиката семената, а по-късно и кълновете да бъдат подпомогнати, като се третират със стимулатори на растежа.

Развитието на културното растение започва доста преди пониците да се появят над повърхността на почвата, а именно с покълване на семената. Затова е необходимо да се замислим за тяхната жизнеспособност и устойчивост към различен род стресови фактори още преди сеитбата. От една страна това разбира се е обеззаразяването, което защитава семената от комплекс болести в началните етапи на растеж и развитие, а от друга — допълнителният комплекс от биологично активни вещества, които ускоряват покълването, стимулират активния растеж и развитие на кореновата система и повишават стресоустойчивостта на културата като цяло. В голяма степен това е изключително актуално за зимните култури, които в периода на зимуване са застрашени от редица негативни фактори.

Във връзка с това е препоръчително с предсеитбената обработка на семенния материал срещу болести да се включи и комплекс от стимулатори на растежа. Хуминовите вещества, влизащи в състава на този род продукти, активизират ензимните процеси на всички клетки, в резултат на което се повишава коефициента на използване на хранителните елементи от почвата и торовете. Освен това те допринасят за приемането на захари, аминокиселини, витамини, хормони в растенията, засилват процесите на дишане, фотосинтеза, синтеза на протеини и повишават устойчивостта срещу болести и стрес.

  • Гиберелините стимулират покълването на семената, намиращи се в състояние на покой. Благодарение на тях се увеличава интензивността на дишането, настъпва биосинтезата на целулозата, усвояването на въглерода от растенията и натрупването на фибри. Дори незначителни количества гиберелини осигуряват значително увеличение размера и биомасата на културата.
  • Ауксините участват в координация на процесите на морфогенеза, двигателната и функционална активност на растенията. Ауксините активизират растежа на кореновата система и листата, способстват постъпването на елементите на минералното хранене до всички техни части. Наличието на ауксини (заедно с цитокинини) са от съществено значение за индуциране на клетъчното делене.
  • Цитокинините участват в регулиране процесите на покълване на семената, извеждат културата от стрес, стимулират образуването на меристемните тъкани, формират растежните точки, а янтарната киселина ускорява развитието на растенията и осигурява увеличение на добива.

Затова прилагането на растежни стимулатори за предсеитбена обработка на семената на зимните житни култури е препоръчителен елемент от технологията на отглеждане, който се характеризира с непредвидими и често екстремни природни условия.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X