Растителните остатъци се разлагат по-бързо с биопрепарати

Деструктурирането им след жътва е необходимо условие за нормално функциониране на системата „почва – растение“

Настъпващите с ускорени темпове промени в климата водят до все по-неблагоприятни условия за отглеждане на земеделските култури както на много места по света, така и у нас. Това налага търсене от земеделските производители на специфични продукти, които в значителна степен намаляват и смекчават влиянието на абиотичните стресфактори върху растенията и полезните биологични процеси в почвата. В тази връзка все повече земеделци се интересуват от продукти, които са насочени към подобряване на т. нар. „биологизация“ на производството, т.е. стимулират и активизират процеси, които възстановяват природното начало в земеделското производство.

Разлагането на растителните остатъци е полезен процес

В производствената практика вече се използват продукти за разлагане на растителните остатъци – деструктори, които на базата на биологично активни полезни микроорганизми стимулират процесите на деградация на остатъците след жътва в полето. Потребността от тези продукти е още по-голяма и поради факта, че все по-често липсва необходимата за естествените процеси почвена влага. Валежите в земеделските райони на много места по света са все по-оскъдни и неравномерно разпределени по сезони и на тях не може да се разчита. Влажността на коренообитаемия почвен слой е минимална дори в зимните и раннопролетни месеци, като на места дори напълно отсъства. В такива условия е невъзможно да протичат каквито и да било процеси на разлагане на органичните вещества, защото няма среда за развитие и активна работа на микроорганизмите, които осъществяват тази дейност. С помощта именно на деструкторите процесът на обратно връщане в почвата на хранителните вещества, съдържащи се в растителните остатъци,се ускорява.

Разлагане на растителните остатъци е важно за биологичните процеси

  • Прилагането на деструктори разрушава следжътвените растителни остатъци след прибиране на реколтата и прави хранителните вещества по-лесно достъпни в следващия сезон за удовлетворяване потребностите на поредната в сеитбооборота земеделска култура.
  • Деградацията на стъблата осигурява по-добър контакт на семената с почвата, помага да се подобри стабилността и равномерността на дълбочината на сеитба в полето.
  • Максималното и бързо разлагане на растителните остатъци след прибиране на реколтата осигурява по-добро семенно легло за семената на следващата култура и освобождава в почвата ценни хранителни вещества от предшестващата реколта.
  • Консорциумът от полезни микроби в продуктите за разлагане на растителните остатъци са формулирани така, че осигуряват лесно приложение и позволяват използване чрез обикновени пръскачки, могат да се прилагат както есента, така и пролетта.
  • Щамовете от микроорганизми могат да преживяват при неблагоприятни условия, например в хладно време, като преминават в хибернация в случай на устойчиви отрицателни температури. Когато условията се подобрят и времето отново се затопли, микробите се пробуждат, активизират се и продължават да колонизират растителните остатъци.
  • Продуктите, предназначени за разлагането на растителните остатъци, съдържат пакет от почвени микроорганизми, подбрани заради тяхната способност да разлагат целулозата и лигнина в тъканите на растенията.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X