Няма постъпили предложения по проектонаредбата за плодове, зеленчуци и мляко

Става дума за прилагане на интервенциите от Стратегическия план – явно всичко е наред в документа или нямаме достатъчно сдружили се

На 30 август приключи обсъждането на проектонаредбата за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“.

Според доклада на зам.-министър Александър Йоцев промяната се прави заради  приемането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на ЕП и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по ОСП.

Интервенциите в сектор „Мляко и млечни продукти“ ще се прилагат за първи път

Ще бъде допустимо оперативни програми в сектора освен от организации на производители (ОП) и асоциации на организации на производители (АОП), да се изпълняват и от групи на производители (ГП).

Определени са допустимите бенефициенти, общите изисквания към тях, специфичните условия за подпомагане по отделните дейности. За всяка интервенция са уредени видовете разходи, допустими за финансиране.

Подаването на заявленията за подпомагане ще се извършва чрез Системата за електронни услуги (СЕУ). Регламентиран е редът за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, включително

процедура за промяна на вече подписани договори

В интервенциите в сектор „Мляко и млечни продукти“ е въведено изискване, в случаите, в които исканата финансова помощ надхвърля определения бюджет, заявленията за подпомагане да се класират съгласно критерии за оценка и да се одобряват в низходящ ред.

Очаква се да се стимулира сдружаването на земеделските стопани в България в ГП, ОП и АОП, които да изпълняват оперативни програми.

Потенциално заинтересованите страни от приемането на наредбата – всички признати групи и организации на производители в секторите за плодове и зеленчуци, и мляко и млечни продукти обаче не са реагирали в определения 30-дневен срок на обсъждането.

От Портала за обществени консултации е видно, че не са постъпили никакви предложения и становища.

Явно или всички са съгласни с условията или проблемът не ги интересува чак толкова.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X