Къде да търсим маржа и как да се увеличи рентабилността?

Един чужд анализ, който може да е полезен и за нашите фермери

Цените на селскостопанските продукти през 2022-2023 г. бяха подложени на сериозни колебания, но почти всички култури поевтиняха в сравнение с цените преди година.

В същото време растат и продължават да растат разходите за семена, земеделска техника, продукти за растителна защита и горива.

Как да увеличим рентабилността на производството и какви култури ще бъдат обещаващи, коментират експертите на една руска платформа Grain aggregator. Смятаме, че е интересно да се прочете какви анализи правят тамошните експерти и какви съвети дават на фермерите.

Какво има на вътрешния пазар?

В Русия към края на август 2023 има повече от 105 милиона.тона зърно, докато около 24 милиона тона са преходни остатъци от миналата година. Новата реколта вече навлиза на пазара, но търсенето на вътрешния пазар за съжаление не е в крак с предлагането. Комбинацията от тези фактори традиционно влияе върху себестойността на зърното, при което се забелязва негативна тенденция.

Какви са шансовете на фермерите?

На фона на голямото предлагане и по-ниските цени много фермери преразглеждат структурата на посевните си площи и  и търсят начини за повишаване на рентабилността на производството.

Как да се увеличи доходността?

Всеизвестен факт е, че от това, което не е реализирано,  не се печели. Очевидно е и друго – че в сегашните трудни условия е трудно да се получи повече, когато се продаде повече.

Следователно е необходимо да се преразгледа подходът към управлението на бизнеса и да се направи оптимизация.

Първата крачка в това направление е
да се изоставят културите, които носят по-малка печалба

В същото време да се намалят разходите, които не дават значително увеличение на рентабилността. Да се следят много внимателно пазарите. Фермерите да бъдат внимателни при вземането на решения за продажбата на продукцията си.

Ако по-рано почти всеки е могъл да си позволи да възнагради посредник за реализацията, сега тези средства могат да бъдат спестени.

Кои са практическите стъпки, които един фермер може да предприеме, за да защити бизнеса си, а дори да увеличи приходите.

Увеличаване на маржовите култури

В класацията на такива култури пшеницата, за съжаление, далеч не е на първо място. Експертите считат други култури за най-маржови.

Къде какъв е маржът?

Според доклад на списание Агроинвестор маслодайните семена остават лидери по марж. Брутният марж при тях е бил над 40% през 2022/23 г., докато при зърнените култури – малко над 20%.

Зърнено-бобовите култури също бележат ръст при маржовете – цифрата е достигнала 50% и продължава да расте, докато рентабилността на пшеницата и ечемика пада.

Съвети за маржови култури

  • Рапица. Цената на рапицата непрекъснато расте през последните 3 години. Предимството й е, че нейното масло се използва не само в хранително-вкусовата промишленост, но и в строителството, медицината и други отрасли. Семената са търсени на световния пазар. Има по-малко проблеми с продажбата на реколтата.
  • Соя. Експертите смятат соята за перспективна култура – тя е търсена на световния пазар, тъй като е ценен източник за производство на растителен протеин. Използва се като храна за животни и в хранително-вкусовата промишленост.С увеличаване на брутната реколта от тази култура се отбелязва намаление на вноса, което показва, че културата има добри перспективи.
  • Грах. Културата е търсена на световния пазар, основният купувач на грах е Китай. Също така много доставки отиват в Холандия, Латвия, Обединените арабски емирства и други страни.
  • Слънчоглед. Традиционно е маржова култура и въпреки спада на цените показва по-висока доходност от пшеницата. Слънчогледовите семена за масло са търсени на световния пазар. Има мощности за преработка.

Няколко фактора могат да стимулират търсенето едновременно при даадена култура:  нисък добив;  развитие на свързани сектори на селското стопанство – като животновъдство и млечна промишленост;  разрастване на пазара за дълбочинна преработка, чиито продукти се считат за високомаржови; увеличаване на потреблението на алтернативно мляко от зеленчукови култури, продукти, зърнени култури, брашна от нишови култури с развитие на тенденцията за здравословен начин на живот.

Трябва да се оптимизират технологичните процеси

Правилното използване на продукти за растителна защита, изграждане на схеми за третиране с най-голяма ефективност, може да намали преките разходи.

Разходите за семена могат да бъдат намалени при отглеждане на бобови растения и бобови растения, ако самостоятелно се произвеждат елитни семена.

Подобряването на технологичните операции ще подобри и рентабилността – например прибиране на реколтата в оптимално време, намаляване на загубите на реколта по време на прибиране и транспортиране, висококачествено сушене, съхранение и др.

Не може без цифровите технологии

Активно внедрените решения, базирани на цифрови технологии,  са ефективни инструменти, които помагат на аграрните производители да поддържат положителна динамика и висока производителността в трудни условия.

Работещите и налични инструменти включват: сензори за движение за селскостопански машини, дигитални полеви карти, прецизно земеделие с диагностика на състоянието на полето и посевите, сателитно полево проучване и други като стандартизация на бизнес процесите, намаляване на човешките грешки.

Най-важното е, че цифровизацията може да намали цената на квалифицирания труд в условията на нарастващи заплати и недостиг на персонал.

Отглеждането на добра реколта не е достатъчно за успешен агробизнес. Важно е продукцията да се продаде качествено – на изгодна цена и без посредници, като не се пропускат възможностите, когато има ограничен кръг купувачи.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X