Пламен Абровски: ЕК решава за бъдещето на украинската помощ, България не е заявила позиция

Европейската комисия стартира на 6 ноември консултации с Държавите членки за евентуалното удължаване на така наречената “украинска помощ” до 31 март 2024 година. Като целта не е да се продължи помощта, а да се даде възможност за нейното плавно прекратяване, заяви в профила си Пламен Абровски. Той заяви и изненадата си, че у нас липсва информация по този важен за земеделците въпрос, тъй като тази помощ у нас  две години подред възлизаше на 462 милиона лева. Пламен Абровски задава няколко логични въпроса:
1. Защо никой не говори за тази консултация? Средствата са достатъчно много, че да е необходимо да се попита за мнение и бранша!
2. Къде е бранша? Информацията за консултациите е публична! Защо никой не говори за това?
3. Първите два въпроса са много важни, защото водят до третия – Каква е позицията на нашата страна? На МЗХ? На Асен Василев? На Денков? На Комисията по земеделие? На бранша? Някой вече говори по темата с Европейската комисия – кой е и каква позиция защитава?
4. Има ли пари в бюджета за 2024 г. за удължаване на “украинската помощ”?
5. Има ли готовност МЗХ да договори с ЕК новите средства? Защото ще е голям провал да се намерят пари, но да не можем да ги платим!
6. И в крайна сметка за колко пари говорим? За 462 милиона? За половината на тези пари? За една четвърт? За колко?
7. И да не забравим – тавана от 250 хиляди само на 300 хиляди ли се вдига?
Въпроси, въпроси, въпроси….. За съжаление обаче нито браншовиците питат, нито МЗХ говори по темата! А времето си върви и колкото повече минава, толкова по-голям е шанса решенията, които някой ще вземе я в Брюксел, я в МЗХ, а в Народното събрание, да са в ущърб на обикновенн„ия земеделски производител, заключава г-н Абровски.
Не е учудващо, че у нас  се сещаме постфактум за важните неща. Когато тази помощ беше стартирана от ЕК преди 2 години минаха месеци преди тогавашното МЗХ да се сети да си я поиска от Брюксел. За целта аграрните медии писахме дълго и призовавахме да го направи. Очевидно ситуацията се повтаря. За браншовиците няма какво да коментираме. Там нещата са ясни.
Комисията се консултира с държавите членки относно предложение за частично коригиране на графика за постепенно премахване на Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход с оглед на предстоящия зимен отоплителен период

Европейската комисия изпрати на държавите членки за консултация проект на предложение за частично коригиране на графика за постепенно премахване на разпоредбите на Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, насочена към осигуряване на ответни мерки при кризи след агресията на Русия срещу Украйна и безпрецедентното увеличение на цените на енергията.

От началото на войната на Русия срещу Украйна и в контекста на нейните преки и косвени последици за икономиката на ЕС Временната рамка за държавна помощ при кризи, приета на 23 март 2022 г., даде възможност на държавите членки да предоставят своевременна, целенасочена и пропорционална подкрепа на нуждаещите се предприятия. Рамката позволи на държавите членки да действат бързо и ефективно, за да помогнат на дружествата, засегнати от значителната икономическа несигурност, нарушените търговски потоци и вериги на доставки, както и изключително големите и неочаквани увеличения на цените, по-конкретно на природния газ, електроенергията, много други входящи продукти и суровини и първичните стоки. Тези последици, взети заедно, предизвикаха сериозни затруднения в икономиката на всички държави членки в широк кръг от икономически сектори.

На 9 март 2023 г. Комисията прие Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, с която бе изменена и продължена частично Временната рамка при кризи, и която насърчава мерките за подкрепа в секторите, които са от ключово значение за прехода към неутрална по отношение на климата икономика, в съответствие с промишления план на Зеления пакт.

Докато агресивната война на Русия срещу Украйна продължава, икономическото положение в ЕС показва издръжливост в условията на сътресенията, които то претърпя. В икономическата прогноза на Комисията от лятото на 2023 г. се отбелязва, че икономиката на ЕС продължава да отчита растеж, макар и с намалена инерция. Положението на енергийните пазари, и по-специално на газ, и средните цени на електроенергията изглежда са се стабилизирали. Освен това рисковете от недостиг на енергийни доставки намаляха, наред с друго, поради мерките, предприети от държавите членки за диверсифициране на източниците на енергия. Същевременно в икономическата прогноза от лятото на 2023 г. се отбелязва, че продължаващата война на Русия срещу Украйна и по-широкото геополитическо напрежение, по-специално в Близкия изток, продължават да пораждат рискове и да бъдат източник на несигурност.

В този контекст Комисията предлага ограничено продължаване с 3 месеца на действието на разпоредбите, позволяващи на държавите членки да продължат да предоставят помощ с ограничени размери (точка 2.1 от рамката) и помощ за компенсиране на високите цени на енергията (точка 2.4 от рамката) до 31 март 2024 г. Това ще позволи на държавите членки, когато е необходимо, да удължат схемите си за подпомагане и да гарантират, че дружествата, които все още са засегнати от кризата, няма да бъдат лишени от необходимата подкрепа през предстоящия зимен отоплителен период. Съгласно точка 2.4 от рамката държавите членки могат да продължат да предоставят подкрепа чрез покриване на части от допълнителните разходи за енергия само доколкото цените на енергията значително надвишават равнищата отпреди кризата.

Проектопредложението на Комисията, изпратено на държавите членки, не засяга останалите разпоредби на Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход. Останалите точки на рамката, свързани с кризата (т.е. подкрепа за ликвидността под формата на държавни гаранции и субсидирани заеми, както и мерки, насочени към подпомагане на намаляването на търсенето на електроенергия), няма да бъдат удължавани след настоящия им краен срок — 31 декември 2023 г. Точките, насочени към ускоряване на екологичния преход и намаляване на зависимостта от горива, не са засегнати от проектопредложението и ще останат в сила въз основа на настоящата рамка до 31 декември 2025 г.

Държавите членки сега имат възможност да коментират проекта на предложение на Комисията. Комисията възнамерява да приеме ограничените изменения на Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход през идните седмици, като вземе предвид информацията, която е получила от държавите членки.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X