Цените на земеделската земя в ЕС варират между 370 евро/дка в Хърватия до 23 323 евро/дка в Малта

Средната цена на декар земеделска земя през 2022 г. в Румъния е била 800 евро. Най-ниската е Североизточния район – около 700 евро за декар, а най-високата в района на Букурещ-Илфов – 1185 евро за декар. В сравнение с предходната година цената на земеделската земя в страната като цяло се е увеличила с 6,1%. Най-значително е увеличението в Северозападния район на Румъния с плюс 23,5%.

През 2022 г. средната цена на декар обработваема земя в ЕС регистрира значителни вариации. Според наличните данни за 19 държави членки през 2022 г. цените на земеделската земя в ЕС варират между средно 370 евро за декар в Хърватия до 23 323 евро за декар в Малта. Средната цена на постоянните пасища в страните членки на ЕС варира от минимум 189 евро за декар в България до максимум 4630 евро за декар в Люксембург. В Румъния цената на декар постоянно пасище през 2022 г. е била 567 евро за декар.

Според специализираните румънски сайтове, през 2023 г. цените на обработваемата земя в страната през 2023 г. са се увеличили значително, като вече са между 1050 и 1600 евро за декар.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X