Aspergillus niger и потенциала му за борба с гъбните патогени от род Fusarium

Fusarium spp е често срещан гъбен патоген, който може да зарази пшеничните растения, причинявайки значителни загуби на добив и намаляване на качеството на пшеничните зърна. Фузариумът се развива по зърната на житните култури при благоприятни условия  – висока влажност и по-ниски температури. Фузариозата се среща почти навсякъде – дори и в страните със силно развито земеделие. Заразената с фузариум пшеница е силно токсична както за човека, така и за животните, като може да причини редица заболявания у тях. Според специалистите няма 100% устойчиви сортове пшеница на заразата.

Aspergillus niger е гъба, която може да произвежда хитозан чрез ферментация. Хитозанът от Aspergillus niger, който е активно вещество в един от най-новите и обещаващи продукти на пазара. Китогрийн мастър  е единственият хитозан от неживотински произход, който доказано се възприема по-лесно и ефективно от растенията. Той представлява биополимер, който е изследван заради потенциала си да контролира множество гъбни патогени, вкл. и  Fusarium spp при пшеницата.  Китогрийн мастър  има силна директна активност срещу гъбни патогени и бактерии. 

Освен това, образува механична бариера в местата на проникване на патогени, като изолира здравите тъкани от заразените. Хитозанът също така действа като неспецифичен стимулатор на резистентни механизми, той активира локални и системни защити, предизвикващи SAR (системно придобита резистентност). Проучванията показват, че прилагането на Aspergillus niger – хитозан може да намали честотата и тежестта на инфекцията с фузариум при пшеничните растения. Освен при пшеницата, Китогрийн мастър  е разрешен за употреба за борба с множество патогени при различни култури 

Китогрийн мастър може да бъде приложен в широк времеви диапазон от третиране на семената до третиране на плодовете след прибиране. Хитозанът има следните ефекти:

  • Защитава и стимулира семената (много ниски дози)
  • Насърчава на растежа и развитието на растенията
  • Провокира резистентност, предизвиква локални и системни реакции
  • Намалява абиотичния стрес
  • Увеличава здравето на почвата
  • Увеличава добива
  • Подобрява качеството на продукцията
  • Поддържа плодовете след беритба свежи
  • Предотвратява изпарението след прибиране на реколтата

В допълнение към преките си противогъбични ефекти, Китогрийн мастър може също така да подобри растежа на растенията и добива чрез повишаване на усвояването на хранителни вещества и насърчаване на развитието на корените. Хитозанът може да действа и като биостимулатор, повишавайки устойчивостта на растенията към абиотични стресови фактори като суша и висока температура.

Като цяло, използването на Китогрийн мастър  хитозан в производството на пшеница показва обещаващи резултати за контрол на Fusarium и насърчаване на растежа и добива на растенията. 

Още за този продукт, четете тук!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X