Драстично се вдигат глобите за замърсяване и влошаване на качеството на почвите

Драстично се увеличават санкциите при замърсяване на почвите, въздуха и водите, според приетите днес от кабинета промени в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми, или за неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

На първото за 2024 г. заседание министрите приеха предложението на екоминистерството за увеличение на глобите.

По отношение на изискванията в селското стопанство сериозно увеличение – почти четирикратно, има при глобите за физическо увреждане на почвите, а именно – ерозията и нарушаването на хумусния слой. Досега се е налагала санкция от 8,40 лв. на квадратен метър нарушена почва, но с новата наредба те се вдигат до 30,24 лв. за кв. м. Още по-драстични са санкциите при вкисляване или засоляване на почвата – ако досега за квадратен метър нарушена площ глобите са били 37 лв. за кв. м, с окончателното обнародване на наредбата се изстрелват до 133,20 лв. на км. м.

Увеличават се санкциите, ако има заблатяване на почвата – досега за квадратен метър площ те са били 3,50 лв, но с промените се покачват до 12,60 лв. за кв.м.

За превишени норми на концентрация на оборски тор и торова течност глобата нараства от 6,50 лв. на 23,40 лева на квадратен метър. При минералните торове – от 7 лв. за кв. м санкцията се вдига на 25,20 лв. на кв. м.

С новите текстове се повишават санкциите при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и при неспазване на определени емисионни норми и ограничения, е записано още в мотивите към наредбата. Прилагат се формули за изчисляване на санкции при измерени концентрации над установените среднодневни и средногодишни норми за допустими емисии. Промените в частта за нарушенията в качеството на атмосферния въздух са в съответствие с европейската директива за емисиите от промишлеността.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X