Възможно ли е eдна гъба да контролира едновременно всички почвени вредители при царевицата

В световен мащаб около 18–26% от занижаването на добивите при царевица се дължи на насекомните вредители. Те причиняват значителни щети на царевичните растения във всички етапи от вегетацията. По-младите ларви предпочитат епидермалната листна тъкан, правейки дупки в нея, което е типичният признак за увреждане. По-старите ларви пък нападат порасналите растения и се хранят с кочани или семена, което намалява качеството и количеството на добива. Наличието на различни поколения, тяхната миграция и потенциалът да се хранят с широк спектър от растения гостоприемници правят насекомните вредители едни от най-трудните за контрол. Успешна стратегия може да бъде, когато се насочим да атакуваме всичките вредители в почвата, за да прекъснем тяхното размножаване.

Възможно ли е да контролираме всички почвени стадии на неприятелите по царевицата само с един продукт?

Вече ви запознахме теоритично с безкомпромисният механизъм на действие на ентомопатогенната гъба Beauveria bassiana (B.bassiana-активна база в инсектицида Натуралис) за контрол на широк кръг от неприятели с почвен цикъл.

Опитът е проведен в катедрата по микробиология, имунология и вирусология на Факултет по биологични науки на“ Автономен университет“ в Нуево Леон, UANL, Сан Николас де лос Гарза, Нуево Леон Мексико. Целта на опита е да се обследва ефекта от третиране на семената на царевицата Zea mays L, със спори от гъбата Beauveria bassiana, с оглед намаляване на щетите нанесени от насекомни неприятели по тази култура. Инокулация на семената на Z. mays с B. bassiana се извършва чрез посяване на изходните култури върху картофен декстрозен агар и последваща инкубация на тъмно при 25°C±2°C за 1 седмица.

Полските опити са извършени в селскостопанско поле (30ha), разположено в Генерал Теран, НуевоЛеон, Мексико. Основните селскостопански продукти на този регион включват царевица, сорго, пшеница и др. Наи- опасните неприятели в този район освен телените червеи, които заемат първо място са ларвите на два вида нощенка (Helicoverpa zea (Boddie) и (Agrotis ipsilon (Hufnagel)), както и полифага- Spodoptera frugiperda, неизвестен за нашите ширини до 2021 година, чиито популация в България бързо се намножава! 

В този експеримент се записва процентът на кълняемост на семената на царевицата на третата седмица след засяването и присъствието на ларви от споменатите по-горе неприятели между петия и десетия лист чрез визуално проучване. Анализират се стойностите на ефекта на B. bassiana върху процента на покълване на растенията Z. mays и ефекта на третираните с B. bassiana растения върху процента на нападение във всеки стадий на развитие на ларвите. За целта в специално разпределени бразди биват засявани семената, третирани с B. bassiana и такива , които се използват за контрола без никакви препарати.

Заключенията, които са основани на статистическо обработване на цялостната информация от експериментите в резюме показват, че използвайки метода на третиране на семена на царевицата с B.bassiana  в полеви проучвания, популацията на телени, червеи и нощенки е била контролирана до над 90% и икономически щети не са наблюдавани.

Получени са също солидни доказателства, че няма отрицателни ефекти върху полезни насекоми, като пчелите. В допълнение, използвайки патогена при лабораторни условия, са наблюдавани ефекти върху физиологията и морфологията на насекомни вредители , които трябва да бъдат допълнително анализирани при полеви условия. Следователно предложената техника да бъде приложена като селскостопански практики.

Начин на изпозване на инсектицида Натуралис: Понастоящем третирането на семена, листното пръскане, пикирането на растения, инжектиране на стъбла в стъблата на овошки, методите за намокряне на кореновата почва с препарати съдържащи B.bassiana са използвани успешно за инокулиране на спори от ентомопатогена в различни растения. Третирането на семената дава стабилна база за превенция и улеснява значително контрола на широк кръг от насекомни неприятели при царевицата.

В каталога на фирма Амитица ще намерите инсектицида Натуралис, който съдържа спори на ентомопатогена B. bassiana. Натуралис е официално регистриран за борба с теления червей при царевицата. Осигурява също успешно извеждане на борба срещу: белокрилки, трипс, акари, листни въшки, черешова муха, крушова листна бълха и плодови мухи.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X