Протест на 5 януари: Инициативен комитет иска оставката на земеделския министър и спешна ревизия на земеделската политика в България

В отговор на сериозните предизвикателства в селското стопанство през последните месеци, Инициативният комитет, представляващ производителите от различните сектори на земеделието и преработката на земеделската продукция, излезе с декларация с настояване на оставката на министъра на земеделието Кирил Вътев.

В последните месеци, селското стопанство е засегнато от дълбоки и нерешени проблеми, които създават тежки условия за фермерите. Инициативният комитет изразява настоятелното си искане за незабавна оставка на министър Кирил Вътев, който доказа своята неспособност да се справи с организацията и прилагането на земеделската политика в страната.

Призоваваме всички колеги и лица, ангажирани в селското стопанство, включително животновъди, зърнопроизводители, оранжерийни производители, производители на плодове и зеленчуци, овощари и други, да се присъединят към ефективните  протестни действия, предвидени за понеделник, 5 февруари 2024 г., с начало 11:00 часа пред входа на Министерството на земеделието.

Основното искане на протестиращите е незабавната оставка на министър Кирил Вътев. Освен това, поставяме искане за комплексна ревизия на националната земеделска политика, която в момента създава разрушителни последици за фермерите.

Част от проблемите, с които министър Вътев категорично не успя да се справи през последните месеци и с това напълно изгуби доверието на бранша са неадекватната политика при вноса на земеделски продукти от Украйна и липсата на финансиране по украинската помощ за сектора през 2024 г. Свидетели сме на тотална липса на законодателна инициатива и намалени ставки на субсидиите. Освен това установяваме и липса на превенция и контрол във връзка с болестите по животните. На последно място, но не и по важност, констатирахме и умишлено противопоставяне на браншовите организации и толериране на удобните.

Считаме, че е време за промени и реформи в земеделската политика, които да осигурят устойчив и успешен бъдеще за селското стопанство в България. В светлината на сегашната криза в сектора и непрекъснатите провали на министър Вътев да се справи със ситуацията, настояваме за неговата незабавна замяна с компетентно лице, което ще възстанови доверието в българското земеделие и ще реши настъпилите проблеми.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Инициативният комитет с искане за оставка на министър Вътев и спешна ревизия на земеделската политика в България.

Със силно убеждение в неотложната необходимост от решаване на сериозните предизвикателства пред земеделския сектор в България, ние, представители на производителите от всички сектори на земеделието и преработката на земеделската продукция, обявяваме настоящата декларация.

Във връзка със задълбочените и нерешени проблеми в последните месеци, които продължават да въздействат негативно върху селското стопанство, изразяваме нашето искане за оставка на министъра на земеделието Кирил Вътев, поради неговата категорична неспособност да се справи с организацията и прилагането на земеделската политика в страната.

Призоваваме всички колеги от различните браншове в селското стопанство – животновъди, зърнопроизводители, оранжерийно производство, плодове и зеленчуци, овощари и други, да се присъединят към ефективните протестни действия, предвидени за понеделник, 5 февруари 2024 г., с начален час 11:00 пред вратите на Министерството на земеделието.

Основното искане на протестиращите ще бъде незабавната оставка на министър Кирил Вътев. Съпътствано с това, изразяваме искането си за комплексна ревизия на националната земеделска политика, която в момента създава разрушителни последици за фермерите.

Част от проблемите, с които министър Вътев категорично не успя да се справи през последните месеци и с това напълно изгуби доверието на бранша са:

 • Неадекватната политика, свързана с вноса на земеделски продукти от Украйна
 • Липса на средства за подпомагане по украинската помощ през 2024 г.
 • Намалени ставки на субсидиите
 • Нулева законодателна инициатива
 • Липса на превенция и контрол във връзка с болестите по животните
 • Съзнателно противопоставяне на браншовите организации и толериране на удобните

Считаме, че е налице неотложна необходимост от промени и реформи в земеделската политика, с които да осигурим устойчиво и успешно бъдеще за селското стопанство в България. С оглед на настоящата ситуация в сектора и невъзможността на министър Вътев да се справи с натрупаните кризи в продължение на месеци, считаме, че е наложително друго лице да поеме сектора и незабавно да се заеме с разрешаването на натрупаните проблеми.

Инициативен комитет:

 1. “Обединени български животновъди“ с Председател г-н Бойко Синапов
 2. „Съюз на говедовъдите в България“ с Председател г-н Димитър Зоров
 3. Национална асоциация на оранжерийните производители с Председател Велин Георгиев
 4. „Асоциация на земеделските производители в България“ с Председател г-н Венцислав Върбанов
 5. „Асоциация на българските биволовъди“ с Председател г-жа Мария Степанчева
 6. „Съюз на животновъдите в България“ с Председател г-жа Пенка Христова
 7. Сдружение “Развъдна асоциация на българските породи говеда – родопско късорого, българско родопско и искърско говедо“ с Председател д-р Иван Механджийски
 8. Сдружение „Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България“ с Председател Цветомир Христов

 

 1. „Земеделски стопани“ с Председател Юлия Коюнджийска

 

 1. Животновъдно сдружение „Старият Балкан“ с Председател Дарина Шишкова

 

 1. Сдружение „Асоциация на животновъдите в региона Странджа-Сакар“ с Председател Христо Николов

 

 1. „Развъдна организация за автохтонни породи овце в България“ с Председател Дарина Шишкова

 

 1. “ Асоциация на млекопреработвателите“ с Председател Димитър Зоров

 

 1. „Българска национална организация на зооинжинерите за развъждане на породите селскостопански животни“ с Председател Бойко Синапов

 

 1. „Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска, Родопски цигай овце и Каракачански кон – Смолян“ с Председател проф. д-р Цонка Оджакова – Копчева

 

 1. Сдружение „Организация за развъждане на цигайски, романовски и местни породи овце в Република България“ с Председател Младен Колев

 

 1. СНЦ „Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце“ с Председател Димитър Добрев

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X