БФС: Автоматичната защита за украинския внос на ЕС ще се активира при изключително високи прагове

Български фермерски съюз даде своята подкрепа за новите промените в сферата на земеделския сектор и очаква евродепутатите в комисията по международна търговия (INTA) на 7 март да ги одобрят, като по този начин ще защитят устойчивото развитие на земеделския сектор на национално и европейско ниво, за да имаме местни продукти в потребителската си кошница.
Това са временни мерки за либерализация на търговията, допълващи търговските отстъпки, приложими за украински продукти съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и държавите-членки от една страна, и Украйна, от друга страна. Те включват:

Възможност на държавите-членки да прилагат при изключителни обстоятелства, при внос от трети страни, мерки за защита на общественото здраве и сигурност. Тази разпоредба не следва да бъде спряна по отношение на вноса от Украйна.
Пшеницата и медът също са силно засегнати от вноса от Украйна и трябва да бъдат включени сред стоките, отговарящи на условията за автоматична защита.
Референтният период 2022-2023 г. взема предвид вноса, само когато търговията е била напълно либерализирана, като по този начин би стабилизирал вноса на сегашните високи нива, което вече причинява смущения на пазара за държавите членки.
Съкращаване на времето преди вземане на решение за въвеждане на предпазна мярка и за удължаване на максималния срок за временна защита от 120 на 150 дни. И двете са необходими за по-добра защита на чувствителните селскостопански сектори.
Защитните мерки, основани на член 4, следва да се прилагат за всички продукти, внесени от Украйна, а не само за посочените в параграф 1 на член 1 (продукти, обхванати от TRQs и входни цени).
Член 1, параграф 2 се прилага за целия внос от Украйна и спира възможността за прилагане на стандартни предпазни мерки на WTO. Следователно възможността за защитни мерки съгласно член 4 от Регламента за УВД следва да се прилага и за целия внос.
Пазарите на ЕС за зърнени култури и мед също са силно засегнати от вноса от Украйна и трябва да бъдат добавени заедно със стоки, отговарящи на условията за автоматична защита. Тези пазари не се влияят само от допълнителен внос, но и от намаляване на износа и потреблението на ЕС. Включването на зърнените култури в автоматичния защитен механизъм ще запази целостта на вътрешния пазар.
Референтният период 2022-2023 г. взема предвид само вноса през период, когато търговията вече е била напълно либерализирана. Така че автоматичната защита ще се активира само при много високи прагове. Следователно това няма да реши проблема с прекъсванията на тези пазари. Наличието на референтен период от 2021-2022 г., който е комбинация от преди и след либерализацията, ще осигури по-добър достъп за украинските производители, отколкото преди либерализацията, като същевременно ще гарантира намаляване на тежестта за земеделските производители в ЕС.
21-те дни за активиране на предпазната мярка са твърде дълги и много продукти могат да продължат да се внасят през тези 3 седмици. Периодът на активиране от 14 дни изглежда достатъчен за продукти, които са на път да достигнат местоназначението си, като същевременно се избягва твърде много допълнителен внос над договорения праг.
Обемите на вноса от последната година преди първите автономни търговски мерки, позволили увеличаване на украинския износ, ще бъдат взети предвид, за да се отрази по-добре предвоенната пазарна ситуация и изчисленията на разходите и натискът, възникващ за земеделските производители в държавите-членки на ЕС от тази автономна търговска мярка.
От геополитическа гледна точка ние трябва да помогнем на Украйна да си възвърне пазарния дял извън ЕС, особено тези пазари и продукти, където виждаме Русия да запълва празнините.
Някои вносни украински селскостопански продукти не достигат планираните дестинации и се озовават на други места, създавайки проблеми на местните и регионалните пазари. GPS проследяването, запечатването или всяка друга система, която помага за улесняване на транспорта до предвидената дестинация, са жизненоважни.
Степента на съвместимост на правото на UA с разпоредбите на ЕС в областта на стандартите и изискванията в селскостопанското производство е важен фактор, влияещ върху условията на конкуренция на украинските продукти със селскостопанската продукция на ЕС. Ето защо е уместно Комисията редовно да докладва за състоянието в тази област.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X