Нотариусите: Имот да се придобива по давност след 20 г.

Нотариалната камара предлага двойно увеличаване на срока, след който да може изобщо да има придобиване по давност на имот при т.нар.недобросъвестно владение. Сега този срок е 10 години, а предложението е той да стане 20 години.

Конкретен повод за предложението са извършени обстоятелствени проверки и придобиването на имоти в Пазарджишка област, след които хора се оплакаха, че са агубили собствеността си върху терени. Те установяват, че вече не разполагат със земите си, когато се опитали да ги продадат. Вече има и съдебни решения в полза на гражданите. Наскоро бе обявено и че Районна прокуратура-Пазарджик наблюдава две досъдебни производства, по които се извършва разследване във връзка с постъпили сигнали за незаконно придобиване на земеделски земи в землищата на с. Сбор и с. Априлци, обл. Пазарджик.

В някои от случаите оплакванията бяха свързани и с ролята на нотариуси. Сега от Камарата обясняват, че нотариусът издава констативен нотариален акт при липса на документи за правото на собственост чрез разпит на 3 свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството по указание на собственика и не е задължително да са съседи на имота.

Подчертава се, че актът за допускане на конкретните свидетели в това нотариално производство, което е и съдебно производство, е на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице и, че нотариусът е изцяло обвързан в своите изводи от изявленията на свидетелите, които са предупредени за наказателната отговорност, която носят в случаи на даване на неверни показания.

Заедно с разясненията кой каква отговорност носи в този процес, Нотариалната камара прави предложения за справяне с тези проблеми, които водят до драми със собствеността не само в Пазарджишко, но и в цялата страна. Камарата предлага решения чрез позиция на председателя на Съвета на нотариусите Димитър Танев

„Нотариалната камара предлага на законодателя да прецени дали да не се възстанови изискването за изтичане не на срок от 10 години за придобиване на имот по давност (както е сега), а на срок от 20 години, какъвто е съществувал в стария, отменен Закон за давността“, заявяват от камарата.

Те предлагат и да се възстанови правилото на отменения Закон за нотариусите и околийските съдии, които извършват нотариалните дела, от 1885 г., според което свидетелите се призовават винаги по указание на общинското управление, а не на претендиращия за правото на собственост.

„Следва законодателят да прецени и дали е необходима промяна на действащия Наказателен кодекс, за да може във всички случаи да се търси наказателна отговорност от свидетелите в тези съдебни охранителни производства“, посочват още от Нотариалната камара.

Позицията на нотариусите, изразена от Танев, е, че обстоятелствените проверки не трябва да се отменят, а да се променят условията и процедурата за провеждането им. „Новата процедура трябва да ангажира в по-голяма степен кметовете и определените от тях длъжностни лица при избора на свидетелите“, посочва той.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X