Първото нещо, което трябва да се промени в българското земеделие

Не е арендата, не са наемите, не са изкупните цени, не са и ДЗЕСовете. Първото нещо, което трябва да се промени е мисленето. Образованото мениджиране на стопанствата e първо условие за оцеляването им.

Промяна е необходима спешно. И в растениевъдството специално, тя трябва да започне от агрономите. Не може да има стопанство без агроном. В съвременния свят такова не може да съществува.

Решението е лесно, но трябва обединение. Във всеки район земеделците могат да се обединят по по 3-4-5-6 души и да отделят по 1 лв/дка годишно. Заедно могат да си позволят да наемат дипломиран агроном на граждански договор.  Агрономът ще е длъжен да постига високи резултати с правилни технологии, както и да защитава интересите на фермерите пред търговците. И той ще го прави, защото заплащането му ще зависи от доброто развитие на стопанствата, а не от търговците. Не може търговците да управляват земеделието. В растениевъството повече не може да се работи „по калъп“ и „на око“. Всичко трябва да е базирано на наука и почвени проби.

Само така може да тръгне напред българското земеделие. То в момента е в упадък и докато го управляват търговците и необразовани мениджъри, ще продължи да върви надолу, ако ще рентите да станат отрицателни, а оранта да е разрешена целогодишно.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X