Как регенеративното земеделие води до икономически ползи за стопанствата?

Регенеративното земеделие набира популярност в цял свят. От дългия списък от ползи, които носи за земеделските стопани, до способността му да се бори със съвременните икономически и климатични предизвикателства пред земеделците , е лесно да се разбере защо.

Тук ще разгледаме основните концепции за регенеративно управление, как работи и как е от полза за вашата ферма.

СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Селското стопанство е оставено на милостта на природните системи – природни системи, които се променят. Промените в температурата и наличието на вода оказват отрицателно въздействие върху добивите и производителността и на растениевъдството, и на животновъдството, което от своя страна застрашава икономическата сигурност на земеделските стопани. Ефект на доминото, който преминава през всяка част от хранителната верига.

Екстремните метеорологични явления като наводнения и суши причиняват значителни икономически загуби за земеделските стопани в Южна Европа. По-лошата реколта и по-високите разходи оказват влияние върху цената, количеството и качеството на продукцията. До 2050 г. добивите на култури като пшеница, царевица и захар могат да намалеят с до 50%.

Трябва да изградим устойчивост от нулата, за да гарантираме, че земеделските стопани са добре позиционирани във веригата и са устойчиви. Регенеративното земеделие е от ключово значение, за да стане това възможно.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЕГЕНЕРАТИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ?

Регенеративното земеделие е подход към земеделието, който се стреми да възстанови и подобри земеделските екосистеми.

То поставя акцент върху здравето на почвата, като същевременно улавя CO2 от атмосферата, увеличава биологичното разнообразие на фермите и подобрява управлението на водите в процеса.

Регенеративното земеделие надхвърля биологичното земеделие, като подобрява ресурсите, които използва, вместо да ги изчерпва. То се ръководи от целта да се направи земеделската земя по-здравословна, жива и продуктивна.

Регенеративното земеделие е силно специфично. Няма един-единствен универсален подход, тъй като успехът зависи от уникалните условия във всяка ферма и индивидуалния подход. Съществуват обаче ключови принципи и практики, често свързани със стила на управление.

На ниво практика те включват консервационна обработка на почвата, покривни културите, планирана паша на добитъка, сеитбообращение, намалено или без синтетични торове торене и прилагане на органични вещества. Тези практики се ръководят от 5-те принципа на регенеративното земеделие, които остават последователни във всички области.

Този подход към земеделието е връщане към това, което някои биха могли да определят като традиционно земеделие. Но също така представлява много модерна възможност за земеделските стопани.

Неотдавнашният стремеж за смекчаване на последиците от изменението на климата, съчетан със способността на почвата да извлича въглерод от атмосферата, означава, че земеделските стопани, практикуващи регенеративно земеделие, могат да генерират нови приходи за своите усилия в областта на климата.

ПОЛЗИТЕ ОТ РЕГЕНЕРАТИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Екологични

Увеличаването на здравето на почвата ви осигурява каскада от положителни резултати.

Регенеративното управление подобрява биоразнообразието на почвите и органичните вещества. Това едновременно намалява въздействието на ерозията и деградацията, като същевременно увеличава здравето на почвата.

Например, проучване установи, че за всеки 1% увеличение на органичната материя, почвите могат да задържат до 30 000 литра повече вода на хектар.

Освен това здравите почви с добра порьозност играят съществена роля за ограничаване на въздействието на екстремните метеорологични условия. Чрез абсорбиране и съхраняване на вода, която иначе би се оттичала, се ограничава въздействието на наводненията върху полето. Същите пори позволяват на корените да растат дълбоко в почвата и да възстановяват водата по време на суша.

Финансов

Отвъд дългия списък от екологични ползи, регенеративното земеделие по своята същност е добро за бизнеса.

Проучване на BCG установи, че регенеративното земеделие е до 60% по-печелившо от другите методи на земеделие след шест години. Земеделските стопани се възползват от по-ниските разходи за консумативи, сигурните добиви, увеличения природен капитал и по-високите маржове за своята продукция.

Въглеродните програми, които надграждат консервационното земеделие, предоставят допълнителна икономическа възможност за земеделските производители. Чрез прилагане на техники за регенеративно земеделие на вашата земя, можете да генерирате нов поток от приходи чрез въглеродни кредити.

Социални ползи

Социалната стойност на регенеративното земеделие на индивидуално ниво не трябва да се подценяваЗемеделските стопани редовно посочват това, че са част от общност и повишават благосъстоянието на общността като ключови резултати от прехода към регенеративно земеделие.

Предимствата за фермерите са големи. Но регенеративното земеделие също така осигурява изобилие от стойност за  обществото.

Ние зависим от здравите екосистеми, за да пречистим въздуха, така че да можем да дишаме, да секвестираме въглерод за регулиране на климата, да осигурим чиста питейна вода за оцеляването на човека и да опрашваме културите, така че да не гладуваме. Регенеративното земеделие допринася за всяка една от тези основни екосистемни услуги.

Предизвикателства на регенеративното земеделие

Регенеративното земеделие е изцяло специфично. Земеделските стопани, които искат да направят промяната, често се сблъскват с трудности при откриването не само как да прилагат нови практики, но и дали тези методи ще успеят на тяхната земя. Освен това, въпреки че регенеративното селско стопанство е значително по-рентабилно, финансовите бариери, като например предварителните инвестиции, не са за подценяване.

Но преходът си заслужава. Специалистите на Карбонсейф, ще ви помогнат и ще бъдат до вас в процеса.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X