Илия Проданов: Изискванията за самоконтрол по Наредба 12 ще отпаднат

Наредба 12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита, задължава всички земеделци, които продават зърно да разполагат с лабораторни анализи за остатъчни количества от употребени активни вещества на третираните ПРЗ. Чл. 11. ал. 8 от Наредбата в момента гласи „За целите на самоконтрола земеделските стопани изследват поне една растителна проба от всеки вид земеделска продукция за остатъци най-малко от приложените върху нея пестициди през предходната и текущата година, непосредствено преди прибиране на реколтата, и предоставят лабораторните резултати от анализ на следващите участници от агрохранителната верига“.

Наредбата предизвика притеснение в земеделските производители, тъй като им вменяваше доста висока административна и финансова тежест.  Днес работната група в МЗХ относно пробите за самоконтрол, единодушно е решила текстът, който задължава ЗП да правят проби от своята продукция да отпадне.

Това съобщи за земеделеца.бг Илия Проданов, председател на НАЗ, и даде малко повече подробности и хронология на решаването на проблема.

На днешната работна група постигнахме съгласие тези проби, които вменяват непосилна административна тежест на земеделските производители да отпаднат. Тази наредба е приета през септември 2022 г. и по някаква причина в нея са установени по-тежки изисквания за земеделците на национално ниво, отколкото ги предписва съответния европейски регламент. Доколкото съм запознат това е направено по настояване на преработвателите.

МЗХ направи проучване сред европейските държави, като 11 от тях са изпратили отговор как е уреден въпросът със самоконтрола при тях. В нито една от тези 11 държави няма проби на ниво земеделски стопанин. Първото ниво, на което почва самоконтрола е ниво преработка. Самоконтролът при земеделските стопани се състой в изпълнението на техните ангажименти и коректното попълване на дневниците за растителна защита.

Затова на работната група днес взехме единодушно решение този текст да отпадне. Така че тази алинея от Наредбата отпада тотално, а до края на другата седмица имаме срок да направим предложения за промени по други членове, които ни касаят. След като ги изпратим, всички те ще залегнат в Наредбата и тя ще бъде качена за обществено обсъждане, за да може в срок от един месец тя да се промени и да влезе в сила преди жътва. Благодаря на дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в МЗХ за упоритата работа и аргументация на това решение.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X