Евентуално: Дерогации и изменения по ДЗЕС 6, 7 и 8 през 2024 г.

През първата година на новия програмен период изпълнението на стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) са сред основните предизвикателства за земеделските стопани не само в България, но и в цяла Европа. Мнозинството от земеделската общност изразява мнение, че тези стандарти са трудно осъществими на практика. Вече се правят първите изменения на европейско ниво, по отношение на изпълнението на стандартите ДЗЕС 6, 7 и 8.

“От 2023 г. тези стандарти станаха задължително базово условие за подпомагане за всички стопанства, което беше новост за фермерите. Особено затруднение това създаде на малките стопанства – тези, които са до 10 хектара и за нас е голям успех това, че Комисията прие възможността малките стопанства до 10 хектара да бъдат освободени от предварителната условност. Искрено се надяваме, че този регламент ще бъде приет максимално бързо, за да може да се приложи от 24-та година. Очакваме с приемането на Регламента да се възползваме от възможността малките стопанства до 10 хектара да не бъдат проверявани и да не бъдат санкционирани за неизпълнение на предварителните условия.” Това заяви Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“, МЗХ по време на Десетата национална среща на земеделските производители в България, организирана от АЗПБ.

Дерогация по ДЗЕС 8 – Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти и запазване на особеностите на ландшафта
Стандартите, които ни създават най-много проблеми са ДЗЕС 6, 7 и 8, като за стандарт 8 вече получихме дерогация.

“По отношение на изискването за оставяне на непроизводствени площи на стопанствата които са с над 10 хектара, в размер на най-малко 4% , през 23-та година се възползвахме от дерогация тези площи да бъдат засявани с култури по ваш избор, с изключение на царевица, соя и дървета с кратък цикъл на ротация. През 24-та година такава възможност има за засяване на площи с азот фиксиращи култури, които ще се считат като допустими култури за целите на изпълнението на стандарта. Като втора възможност имате право да използвате междинни култури за изпълнение на целите на стандарта, като тези междинни култури може да бъдат засети след основната култура . Това е дерогация, която се прилага за всички държави членки в Европейския съюз. За съжаление тя не отразява регионалните особености като засушаване и високи температури в периодите, които тази практика може да се изпълни. Това обаче е възможност, която регламентът предоставя, в случай че имате възможност да се възползвате от нея да я приложите. Срокът, в който тези междинни култури трябва да бъдат задържани на полето е от 1 септември до 1 ноември. Условията на дерогацията е и в двете практики да не се прилагат препарати за растителна защита”, сподели Стоянова.

“В рамките на процедурата за намаляване на административната тежест и се опростяване на правилата на зелената сделка има три предложения на Комисията, които са свързани с тези три стандарта. По отношение на стандарта 8, възможностите които предоставя проекта на регламент (за сега само проект,) е непроизводствените площи да бъдат заменени с нови eко схемиq като тези нови eко схеми са насочени към създаване и поддържане на ландшафтна инфраструктура и поддържане на угари”, допълни още тя.

ДЗЕС 7 – Сеитбооборот (ротация) на културите върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода;

“В стандарт 7, до приемането на регламента, думичката диверсификация съществуваше като възможност за прилагане на този стандарт. В последния месец на затваряне на преговорите дивертификацията беше изместена в ротация и регламента беше приет със задължително прилагане на ротация. Сега Комисията стъпва една крачка назад и дава възможност на държавите членки да прилагат алтернативно или ротация на културите или диверсификация на културите. За нас приложението на диверсификация на културите е изключително работещ и полезен инструмент, тъй като ние имаме еко схема за разнообразяване на отглежданите култури, която награжда критериите за диверсификация, така че всички от вас, които ще заявят еко схема за разнообразяване на отглежданите култури, автоматично могат да отговорят на изискването на стандарт 7 за сеитбоборота”, заяви Стоянова.

ДЗЕС 6 – Поддържане на минимална почвена покривка през периоди и на площи, които са най-чувствителни.

“От всички стандарти, стандарт 6 изглежда най-проблемен по отношение на покривката, която фермерите трябва да осигурят в зимния и в летния чувствителен период и невъзможността за обработки. Земеделието обаче не е календарно земеделие, не можем строго по календар да извършваме или да не извършваме определени дейности. Поради тази причина, след като много държави, включително и България реагирахме многократно срещу обективната невъзможност да изпълним целите на този стандарт, Комисията даде възможност на държавните да прояват гъвкавост, да преценят още веднъж почвено климатичните условия в държавите си и по този начин да предложат гъвкаво прилагане на стандарт 6, като запазят целите на стандарта, както за равнините, така и за планинските райони. В момента ние все още нямаме окончателно предложение, което да е договорено със службите на Щомисията по отношение на прилагането на ДЗЕС 6, така че на този етап се въздържам да коментирам това, което би могло да се приложи по отношение на прилагането на този стандарт”, коментира още тя.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X