Промени в еко схемите за Кампания 2024

Новостите и промените в еко схемите в Стратегическия план през тази година представи Аделина Стоянова, , директор на дирекция „Директни плащания“, МЗХ по време на Десетата национална среща на земеделските производители в България, организирана от АЗПБ.

Еко схемата за намаляване използването на пестициди

В рамките на тази еко схема променихме подхода по отношение на спазването на едно от изискванията. Задължително изискване за участие по еко схемата е да не прилагате препарати за растителна защита от първа професионална категория за употреба. Другите две изисквания, които можете да приложите, е да не използвате тотални хербициди или с неизползването на препарати за растителна защита да приложите феромонови уловки, полезни биологични агенти, бактериологични или други гъбни агенти, които също се използват в земеделието. Всички останали условия в рамките на тази интервенция остават непроменени.

 

Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал

В рамките на тази еко схема сме добавили още една практика, която можете да приложите във вашите стопанства за целите на тази еко схема, а тя е възможност за отглеждане на междинни култури, като периода е от 1 октомври до 1 декември. Всички от вас, които са прилагали зелените изисквания в предходния програмен период си спомнят, че имахме същата такава възможност за прилагане на междинни култури в рамките на 8 седмици в периода,  който е посочен и в момента. Този период по време се разминава с периода за междинните култури по дарогацията за ДЗЕС и това е възможност да заявите еко схемата, независимо от това, че в рамките на стандарта има период на задържане на междинните култури.

Еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури

В много от форумите производителите на плодове ни задаваха въпроса защо трайните насаждения не могат да участват в диверсификация на културите. При първоначалното структуриране на интервенциите, тази интервенция беше предвидена единствено и само за обработваемите земи, поради което трайните насаждения не бяха възможно допустими. С промяната на Стратегическия план сме добавили възможност трайните насаждения да се прилагат като една обща култура, без значение на видовете трайни насаждения, които отглеждате и тези трайни насаждения също да участват като самостоятелна култура в диверсификацията на културите. Обръщам внимание на още една промяна по отношение на съотношението на културите. Съотношението е вече 75% към 95%. В предишния период, когато договаряхме прилагането на тази интервенция, споразумението, което постигнахме с Комисията за по-високия процент беше максимум за 90%. В момента имаме възможност да прилагаме 95% от първите три култури, когато прилагаме тази диверсификация или от първите две култури, ако стопанствата ни са по-малки.

Еко схемата за трайни насаждения

За нея установихме това, че практиките като са описани в рамките на тази екосхема, не могат да покрият обичайните практики на фермерите и затова сме добавили възможност освен азотфиксиращи култури или смес със житни култури и нежитни култури в междуредията, да можете да използвате и естествена растителност, която да косите извън периода на гнездене на птиците или да мулчирате. Всички тези практики са без прилагане на препарати за растителна защита, което обуславя и екологичният характер на тази интервенция.

Ставката по интервенцията за трайни насаждения е коригирана с добавянето на тези нови две практики, така че фермерите, които имат трайни насаждения и заявят тази интервенция, мога да очакват по-високо ниво на подпомагането.

Еко схемата за постоянно затревени площи

В рамките на тази еко схема нямаме допълнителни промени, единствената промяна е увеличаване на ставката.

В останалите две ехо схеми няма промени в условията за допустимост.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X