Кампания 2024 – новини още няма

Срокът за заявления за Кампания 2023 бе до 21 юли, сега как ще е?

Ако решим да си припомним кампанията по очертаване и заявяване от  миналата година, то по това време беше съобщено, че земеделските стопани ще могат да подават заявления за подпомагане по директните плащания, както и да редактират вече подадените, в срок до 21 юли 2023 г.

Това беше последното съобщение към фермерите през 2023, което стана възможно след публикуваното в края на юни в Държавен вестник на допълнение на наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане за площ и за животни.

С промяна на датата за край на кампанията, естествено се промени и датата към която се проверява възрастта на животните, което е условие за допустимост по някои интервенции.

През 2023 също едва в края на юни бяха обнародвани и направените промени в наредба № 3 за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план.

Сега през 2024  как ще е, питат всички фермери

 

На десетки хиляди стопани им предстои да очертават земеделските си парцели, да изучат новите правила за физическите блокове и силно се интересуват кога ще стане това и има ли ги в готовност съответните наредби, защото вече наближава и месец май, а те са в пълно неведение.

МЗХ изцяло мълчи по темата, което е доста странно.

Но, ако то ще чака да преминат юнските избори, че и преговори за правителство да се точат, рискува да премине миналогодишния рекорд и кампанията по заявяване да се проточи и до август.

Все пак…ще се опитаме поне да бъдем полезни и да кажем

какво е ясно и трябва да знаят фермерите за Кампания 2024

 

Георги Праматаров, директор на Дирекция „Идентификация на земеделските працели“ в МЗХ открехна вратичката с информация  какво ще осигури ведомството т.г. в повече в сравнение с 2023 г. и какво променено ще виждат в ИСАК фермерите, когато подават заявленията си.

От него научихме още, че заснемането на земеделската земя  продължава, въпреки че вече има въведен в системата  мониторинг. Просто администрацията няма друг избор и ще трябва да ползва и тази година високоточковите сателити, както и самолетните снимки, каза той.

И тази година на МЗХ и РА им предстои доста работа, за която твърдят, че ще им е необходимо немалко време, както и още софтуер. Затова се очертава, че всичко по заявяването пак ще се проточи, както това стана през 2023 г. – чак до 21 юли. Тоест и тази година работата не отхлабва, а набъбва, както от налагащият се ъпдейт на системите, така и от самолетното заснемане, които бяха забавени, макар че в края на февруари данните от СИЗП бяха предадени от МЗХ на Разплащателната агенция.

СИЗП ще включва физическите блокове и новия слой на ливади за косене.

Подсещане към фермерите за 2023 г. беше, че забавянето на кампанията се отрази на декемврийското плащане, и така някои фермери може да са получили по-малко пари и следва доплащане, а при други може да е станало и обратното. Вероятно е тази картина отново да се повтори и сега и отново да се премине към процедурата с пускане на възражения. През 2023 да припомним бяха възразени от стопаните над половината от възможните парцели в страната.

На производителите за 2024 трябва да е ясно, че

вече отпадна допустимият слой, той отиде в мониторинга – в светофарната система.

Друго, което е важно да се знае от хората, е че

екологичната инфраструктура и слоят с ландшафтните елементи са променени.

Още нещо ново:

Във физическите блокове вече са отразени и всички структури

 

Под структури трябва да се знае, че става  дума за сгради, постройки, огради, пътища и други градежи, които е подала системата за мониторинг на площ.

Същото е направено и с парцелите с постоянни структури. На  земеделието вече са предадени и наличните външни структури – от МОСВ, от резервати, по Натура и други.

Административната проверка тази година ще става през физическите блокове на СИЗП, предупреди директорът.

Той успокояа фермерите да не се опасяват от много санкции,  които може да им бъдат наложени, защото ако малко имат проблем в заявленията си, те вече

няма да бъдат наказвани за целия си парцел

благодарение на това, че системата вече измерва и дава точни площи.

Така занапред ще се работи само в ситуацията на физически блокове, за разлика от това, че досега се правеха проверки през допустимия слой. Тоест сега това, което ще виждат кандидатите като нова реалност ще е физическият блок, ограничен до това, което се обработва, и  отделно ще е необработваема земя, тоест временно неизползваната.

Според специалиста

при очертаването фермерите сами ще решават какво обработват и какво ще заявят за подпомагане

Ще го правят изцяло на базата на своята информация, отговорност  и преценка.

За ландшафтните елементи, към които имаше голям интерес през 2023, стопаните също трябва да знаят, че те ще са включени като част от физическия блок и така ще трябва да бъдат заявявани.

Що се отнася до структурите, то там мониторингът докладва  още през 2023 г., че има 2 956 парцела с 13-14 000 ха, които са се оказали проблемни откъм наличие на градежите. Хората трябва да знаят, че сега мониторингът вече ще ги показва.

Производителите трябва да са наясно още и с това, че при слоевете за косене си остава валидна старата дефиниция, при която не трябва да има храсти и камъни. А ливадите, заявени в трайните насаждения или в земеделските земи ще са в слой Постоянно затревени площи, в който се заявяват само ливади и пасища.

Относно СИЗП, разбираме от МЗХ, че е имало доста голямо чудене как да се постъпва с разминаването между заявеното и очертаното от даден производител. Но в крайна сметка покрай това, че Законът за подпомагане на земеделския производител ще трябва да се променя, е предвидено и през 2025 г. да се удължи преходният период, през който

ще може да се чертае и в общинските земеделски служби.

Друго, което дирекцията по идентификция на парцелите в МЗХ ще се постарае да наложи, но от 2025 г., е най-накрая да бъдат вкарани в заявленията дефинициите „Фатална грешка“ и „Невъзможност“,  които ще са красноречиви и категорични и ще посочват на фермера дали не заявява в типично неземеделски площи.

Предвиденият ъпдейт на физическите блокове предвижда да е налице и процедура, при която, ако някои е заявил неправилно, инспектори от фонда да отиват на теренни проверки, но това да не е масова практика и да се харчат средства, когато вече има налице мониторинг.

 Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X