Защо собствениците на земи са против промените в Закона за земята, станали факт?

Депутатите узакониха обработването на ниви без съгласието на собствениците им, като гласуваха Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), с които променят правилата за сключване а доброволни споразумения.

С какви аргументи от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи – БАСЗЗ, обявиха, че с приетите експресно промени дребните собственици на земеделски земи ще бъдат категорично ощетени, коментира председателят на асоциацията Евгений Орашъков.

Предложените промени в закона допускат до 1/3 от земята в дадено землище и частните имоти да се разпределят административно на земеделци, които нито са собственици, нито имат сключен договор за ползване.

Това означава, че административен орган разпределя частна собственост, без да търси собственика. Това е противоконституционен акт, обяснява Евгений Орашъков.

Според него твърдението, че така се повишава конкурентноспособността на българския земеделски производител и по-конкретно на малките местни земеделци не е вярно.

С новите текстове сега е възможно ако 2/3 от собствениците или ползвателите са съгласни, да се обработва дадена земя. С това на практика се отстъпва от идеята за сключване на доброволни споразумения за ползване. Това отстъпление се измерва с 33 % и е в интерес на големите фермери, които са 1,5 % от едрите земеделци, обяснява председателят на асоциацията на собствениците на земеделски земи.

Разумно е тази промяна да влезе от следващата година, коментира Орашъков, но обясни, че много от препоръките на асоциацията не са взети предвид от депутатите.

Не можем да претендираме нито за Шенген, нито за Еврозоната, нито на равнопроставеност за евросубсидиите, ако правото на частна собственост не е гарантирано, добави той.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X