Експерти: Екстремните метеорологични условия застрашават продоволствената сигурност на ЕС

Експерти определиха екстремното време като основно предизвикателство за доставките на храни в Европа в оценка на продоволствената сигурност на ЕС, публикувана от Европейската комисия на 16 април.

Докладът, който е втори по рода си от 2023 г. насам, се основава на информация от експертна група, включваща представители на държавите членки на ЕС, регионите и различни групи заинтересовани страни по хранителната верига на ЕС.

Констатациите от предишното проучване, проведено през втората половина на 2023 г., подчертаха екстремните метеорологични събития, зависимостта от вноса, транспортните затруднения, нестабилността на пазара и високите разходи за суровини като основни опасения по отношение на продоволствената сигурност.

Тази последна оценка разкрива, че подобни опасения са се запазили и през 2024 г.

Този път обаче респондентите, работещи за националните публични администрации на държавите от ЕС, споделиха по-силни опасения относно екстремните метеорологични явления, високите разходи за суровини и цените на стоките.

Заинтересованите страни от промишлеността от своя страна подчертаха общия риск, породен от неблагоприятното време за производството на храни, и  предизвикателствата, свързани с транспорта, особено когато сушата оказва влияние върху капацитета за използване на вътрешните водни пътища поради ниските нива на водите.

Изцедени печалби

Въпреки историческите върхове на цените през 2022 и 2023 г., някои цени на хранителните продукти започнаха да намаляват, което се отрази на маржовете на печалба на земеделските производители, тъй като те се борят с високите разходи за суровини.

Експертната група отбеляза, че тази тенденция може да накара фермерите да избират по-печеливши култури, потенциално намалявайки общото селскостопанско производство или дори подтиквайки някои да изоставят сектора.

„Всички тези елементи, освен все още дълъг период до прибиране на реколтата с възможни негативни метеорологични развития, биха могли да повлияят на доставките на храни през 2024 г.“, се казва в оценката.

В същото време докладът подчертава стабилизирането на инфлацията на храните под 5% в началото на 2024 г. и посочва леко понижение на цените на дребно на храните.

Той също така отбелязва, че тези намаления на цените все още не са довели до облекчение за потребителите, особено за тези в групите с ниски доходи.

Докладът подчертава, че по време на инфлационния пик през 2022 г. 8,3% от гражданите на ЕС не са могли да си позволят хранене с месо, пиле, риба или вегетарианска алтернатива всеки ден. За домакинствата, изложени на риск от бедност, този процент нараства до 20%.

Неспособността на домакинствата със средни доходи да си позволят хранене с животински или растителни протеини варира значително в отделните държави членки, като варира от 1,4% в Ирландия до 22,1% в Румъния.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X