Големите ефекти от малкия микробиален тор

Има малко проблеми, по-големи от климатичната криза. Но има едно потенциално решение на този голям проблем. И то е толкова малко, че не може да се види с просто око. Микробите. Те са важен елемент за прилагането на устойчиво земеделие. Тяхната роля за плодородието и здравето на почвата е от решаващо значение за поддържането на растежа, развитието и добива на растенията.

Дешифрирането на широката функционалност и структурното разнообразие в микробиома растение-почва е необходимо за ефективното внедряване на тези организми в устойчивото земеделие. Рентабилното управление на околната среда поддържа устойчивост на биотични и абиотични стресови фактори, здравето на растенията и продуктивност.

В тази статия ще разгледаме само една от ползите на микроорганизмите, а именно намаляването на въглеродните емисии във въздуха, чрез усвояване и минерализация на макроелементи.

Тестовете, проведени в различни страни, показват увеличение както на мобилните, така и на стабилните въглеродни съединения в почвата след използването на микробиални торове в частност микробиалния тор Биоспектрум WG. Само след една година приложение на Биоспектрум WG , се наблюдава постоянно увеличение от 0,1 – 0,3%. Това е заради директното превръщане на CO2 в органичен въглерод. По-надеждни резултати могат да се наблюдават след 3-5 години. Причината за това явление е по-голямото образуване на биомаса (коренова маса) в почвата, натрупването на микробна биомаса и подобряването на структурата на почвата – всичко това се извършва от микроорганизмите, присъстващи в продуктите, като микоризните гъби са най-забележими.

Когато се оценява въздействието на употребата на продукта върху емисиите на парникови газове, е важно да се вземе предвид и косвеният ефект. Продуктите повишават ефективността на използването на торове с до 30 %, намаляват торовите норми, намаляват загубите (особено на азотни и фосфорни торове), намаляват необходимостта от тяхното използване и минимизират въздействието върху околната среда при оценка на целия цикъл на производство на торове. Разтварянето и асимилацията на фосфора в биомасата допринасят за дългосрочното плодородие на почвата, а азотфиксиращите микроорганизми намаляват необходимостта от други азотни торове. Като цяло може да се постигне до 30% оптимизация на използването на торове.

Биостарт WG / Биоспектрум WG съдържа Bacillus megaterium и други микроорганизми от семейство Bacillus.

Микробни култури: Paenibacillus azotofixans, Bacillus megaterium, Bacillusmucilaginosus, Bacillus mycoides (в равни концентрации, общо 1 x 10^9 cfu/g); микоризни гъби х 10^7 cfu/g жизнеспособни спори на kg; органична материя.  Продуктът съдържа многокомпонентен биоактивен комплекс, който фиксира атмосферния азот, освобождава фосфор, калий, желязо, силиций, цинк от неразтворимите съединения в почвата.

Доза 25- 50 г/дка

Какво прави Биоспектрум WG различен: Потенциалът на азотфиксиращата бактерия е от 6 до 12 кг усвоен от атмосферата, и от 1 до 3 кг минерализиран фосфор. Като допълнение получавате силиций и калии в достъпна форма Освен това Микоризните гъби, които присъстват в състава на продукта са специален вид ектомикориза, която правят асоциация дори с представителите на сем. кръстоцветни!

Те допринасят за поглъщането на CO2 по следните начини:
По-голямо образуване на биомаса (коренова маса) в почвата.
Натрупване на микробна биомаса (включително разтваряне и асимилация на фосфор в биомаса) и подобряване на структурата на почвата.
Най-значим ефект се постига чрез използване на пълната технология на микробиологичните продукти, в комбинация с Биосплито / растителен деструктор /.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X