Оценка на ефикасността на ентомопатогенната гъба Beauveria bassiana щам АТСС 74040 срещу телени червеи (Agriotes spp.) върху картофи

През 2008 година, ефикасността на ентомопатогенната гъба Beauveria
bassiana щам ATCC 74040 бе проверена в три опитни полета, един от тестовете бе проведен в Германия и два в Италия. Продукт съдържащ B. bassiana щам ATCC 74040 приложен самостоятелно или в в IPM стратегия, винаги значително намалява увреждането на картофения клубен в сравнение с нетретирания контрол. Средните стойности на ефикасност варират от 54 до 94% и са сравними с тези на базираните на клотианидин и фипронил референтни стратегии (77-84%) и по-високи от тези на стратегията, базирана на хлорпирифос (<35%). По този начин щамът на гъбата може да се счита за ценен инструмент за контрол на Agriotes spp. както в биологичното земеделие, така и в интегрираното управление на вредителите.

Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin (Deuteromycetes, Moniliales) е ентомопатогенна
гъба, открита през 1835 г. от Агностино Бассиi като причинител на бялата мускарна
болест на копринения червей. Тя може да повлияе на широк спектър от членестоноги
вредители, като coleopterans, акари, и hemipterans, и всичките им етапи на развитие, но различни B. bassiana щамове се различават по техните приемници (Talaei-Hassanloui et al., 2007). Ентомопатогенният В. bassiana щам АТСС 74040 е изолиран от Anthonomus grandis (Boheman), памуков хоботник, в долната долина Rio Grande, Texas, USA (BCPC, 2004). Тя засяга широк спектър от вредители, като бели мухи, двукрили паякови акари, трипси, плодови мухи и вредители по орехите (Mayoral et al., 2006; Duso et al., 2008), действайки предимно при контакт. Веднъж прикрепена към кутикулата на насекомото, След като са прикрепени към кутикулата на насекомото, конидиоспорите покълват, произвеждайки проникващи хифи, които влизат и пролиферират вътре в тялото на насекомото. Гъбата се храни със своя гостоприемник, причинявайки смъртта му поради дехидратация и / или изчерпване на хранителните вещества. Инфекцията може да отнеме между 24 и 48 часа, в зависимост от температурата (BCPC, 2004). Пролиферацията на гъбичките в тялото на насекомото води до смъртта на насекомото в рамките на 3-5 дни.

Телените червеи, които са ларви на полските ковачи (Семейство Elateridae), са
разрушителни за широк кръг растения, но щетите могат да бъдат особено тежки за картофите (Furlan, 1999). Те се хранят със семената, корените и стъблата на растенията. Картофените клубени могат да бъдат атакувани директно. вреждането, причинено в ранните етапи на растежа на клубените, може да доведе до деформирани клубени, докато атакуваните при зрялост клубени разкриват тесни, плитки галерии, които значително намаляват тяхната пазарна стойност. Контрола на теления червей е труден, заради дългия жизнен цикъл на неприятеля (ларвите могат да отнемат от две до шест години, за да достигнат пълна зрялост и да какавидират), и става все по-голямо предизвикателство поради оттеглянето на много химически инсектициди и екотоксикологични проблеми.

Vacante et al. (2001) доказва, че B. bassiana щам ATCC 74040 може да бъде ценен инструмент за контрол на телени червеи върху моркови. Ето защо решихме да проучим дали този щам ще осигури задоволителен контрол на телени червеи и върху картофите.

Целият доклад тук

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X