Съюзът на говедовъдите с важни предложения за спасяване на българското млекопроизводство

Националния съюз на говедовъдите в България се обърна с отворено писмо към Министъра на земеделието Георги Тахов, за да сезира за тежкото положение в което е изпаднал сектор мляко по отношение на основните производители- говедовъдните, овцевъдните, козевъдните и биволовъдни ферми.

Освен високите цени на хранителните продукти от животински произход, които държат търговците, към това прибавяме и вноса на огромни количества на всякакъв вид хранителни стоки, се казва в писмото. Ситуацията се влошава още повече от използвани вносни суровини- в случая мляко, сухо мляко, месо, зеленчуци и плодове не винаги с добро качество. Към това може да се прибави и недостатъчния контрол които се упражнява при вноса и продажбата на тези стоки.

Всичко това води до нарушаване ритъма на производството в сектор мляко, намаляване на продукцията /поне така показват данните от статистиката за последните месеци. Например само броят на участващите крави в Модул мляко- на практика млякото което се произвежда в страната, за една година са намалели със 17 000 бр.

Обидно е нашите сънародници да консумират „млечни продукти“, в някои случаи дори и да няма капка мляко в тях.

В тази връзка, подпомагането на нашето животновъдство или по точно неговото оцеляване може да стане с изготвяне на стратегически план за развитието му / което ще отнеме много време/ или чрез промяна или допълнение на някои от действащите Наредби, което може да донесе позитивен ефект много бързо. Ето защо и предлагаме внасянето на първо място някои промени в НАРЕДБА№ 2 / 20.01.2021 г. за Специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и детските заведения, както и към храни, предлагани и при организирани мероприятие за деца и ученици.

Да се допълни: Чл.15. (1) Прясното пастьоризирано мляко, което се предлага в обектите по чл.1, трябва да е произведено от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на Приложение ІІІ, раздел ІХ,глава І, т. ІІІ (3) на Регламент (ЕО)№ 853/2004, добито в български млечни ферми и преработено в български млекопреработвателни предприятия.

(2) Млечните продукти, които се предлагат в обектите по чл.1, трябва да са произведени от сурово краве, козе мляко и/или смес между тях ,което отговаря на изискванията на Приложение ІІІ, раздел ІХ,главаІ, т.ІІІ (3) на Регламент(ЕО) № 853/2004, добито в български ферми, преработено в български млекопреработвателни предприятия.

Член 16, алинея 1 и алинея 2, в сега действащата наредба, е необходимо да бъдат променени в съответствие с РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1531 НА КОМИСИЯТА от 18 юли 2023 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako“ (ЗНП) и РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1571 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2023 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene“ (ЗНП) , да бъде отменено БДС за тези два продукта. Да бъдат записани българско кисело мляко и българското бяло саламурено сирене, като бъдат изпълнени всички изисквания при производството им, записани в спецификацията за производство на тези два продукта.

3) Кашкавалът, който се предлага в обектите по чл.1, трябва да е произведен в от българско сурово мляко, по автентична българска технология . В съответствие със стандарт БДС14:2010.

(4) Млечните продукти, за които няма български държавен стандарт, трябва да са произведени от българско сурово мляко, в български млекопреработвателни предприятия, по технологична документация, съобразена с изискванията за здравословно хранене, посочени в Наредба № 2 от 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до3 години в детските заведения и детските кухни, Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците

Чл.17. Айрянът, който се предлага в обектите по чл.1, трябва да е получен при хомогенизацията на българско кисело мляко със ЗНП и питейна вода без добавяне на готварска сол.

На второ място, в съответните нормативни документи относно закупуването на хранителни продукти с държавни пари, независимо в какви обекти ще се използват- болници, казарми, общежития, подпомагане други подобни -суровината мляко и месо да е произведена в наши ферми и преработена в България.

ПРОМЕНИТЕ, СПОРЕД НСГБ СА НАЛЕЖАЩИ, тъй като двата млечни продукта – българско бяло саламурено сирене и българско кисело мляко получиха най-високата степен на защита в ЕС – ЗНП и са гаранция за качество, за съдържание и за полезните свойства на млечните продукти, предлагани на подрастващото поколение на България – то да получава най-добрата храна за консумация.

Предложението на на НСГБ е хранителните продукти да са произведени от 100 % българско сурово мляко и месо и в български предприятия. Това ще стимулира производството и ще спомогне за повишаване на добавената стойност, както на българските млекопроизводители, така и на българските млекопреработватели, тъй като има достатъчно научни доказателства за качеството и полезните свойства на българската суровина. От съюза смятат, че Европейските регламенти в тази посока от 10 месеца не се прилагат и не са транспонирани в българската нормативна база, което е в противоречие с европейските изисквания.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X