Прочетете сами наръчника за директни плащания за 2024

Не чакайте сайтовете да ви го преразказват

Публикуван е вече наръчникът за директни плащания за Кампания 2024, в който са изредени подробно на около 60 страници всички интервенции за директните плащания, както и пълните изисквания, които трябва да се изпълнят от земеделските производители за тях.

В наръчника ще намерите всичко – от интервенциите за подпомагане на земеделски стопани, базирани на площ, до основното подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ), допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост (ДП-ОПДУ), допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани (МЗС), плащането за малки земеделски стопани (ДЗС).

Подробно са обяснени и схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните (Еко схеми), сред които са еко схема за биологично земеделие (селскостопански животни) (Еко-БЖ), еко схема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура (Еко-БРЕИ), еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено  торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП), еко схема за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП), еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения (Еко-ТН), еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП), еко схема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми (Еко-ГТ), еко схема за разнообразяване на отглежданите култури (Еко-РОК).

Полезно е стопаните-животновъди сами да прочетат и вникнат в интервенциите за подпомагане за селскостопански животни.

Сред тях са обяснени обвързано с производството подпомагане за млечни крави (МлК), обвързано с производството подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП), обвързано с производството подпомагане за месодайни крави (МеК), обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК-РП), обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП), обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони (Г-пл), обвързано с производството подпомагане за биволи (Биволи), обвързано с производството подпомагане за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми (ДПЖ-МП), обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП),  обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони (ДПЖ-пл), преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1),  преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с  производството (ПНДЖ3)

В интервенциите за подпомагане на земеделски стопани за плодови насаждения, плодове и зеленчуци са подробно обяснени обвързаното с производството подпомагане на доходите за плодове (ИП), обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ИП-Н), обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) (ИЗ-ДККП), обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер) (ИЗ-П), обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън) (ИЗ-ЛЧ), обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи (ИЗ-ПСК), обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (ИЗ-МЗДП), обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство (ИОП), обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони (ИЗП-пл).

Сред другите интервенции са обяснени ясно обвързаното с производството подпомагане на доходите за протеинови култури (ИПК), специалното плащане за културата памук, преходната национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ).

Съветваме ви да прочетете страниците сами, защото ще научите всички изисквания и нормативи за това производство, което конкретно вас ви интересува. А и поне ще научите съкращенията на всяко едно плащане.

Ама, го почетете, за да го разберете…а не разчитайте  сайтовете да ви го преразказват!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X