loader image

ОСП

Франция и Италия изразиха опасения, че една четвърт от земеделската земя, заето с биологично земеделие материя и липсата на ефективни алтернативи на агрохимичните пестициди...
Европейската комисия ще ускори процедурата за забавяне на влизането в сила на новите правила за сеитбооборотите и изискванията за угара в рамките на новата...
Би било разумно да забравим за политиката за хранителна устойчивост на ЕС - Стратегията От фермата до вилица по време на председателството на...
60 години от тогава държавите членки спазват общи правила Хората в Европа и извън нея от поколения се наслаждават на голямо разнообразие от висококачествена храна....
Кои ще са задължителните стандарти за добро земеделско и екологично състояние 2023 – 2027 г., т.нар. ДЗЕС Публикуваме буквално, защото е трудно да бъде преразказано КОИ...
Според чешкия министър на земеделието, Зденек Некула, който се готви да поеме председателството на Съвета на ЕС по земеделие през юли, Зелената сделка трябва...
Къде те виждат отстъпление, несъответствие и разминаване с регламента, и какво предлагат... Сериозно отстъпление сме допуснали в Стратегическия план на страната за следващия програмен период,...
Институтът за европейска политика по околна среда публикува документ доколко Стратегическите планове по ОСП на страните членки адресират зависимостта от торове и фуражи и...
Европейската земеделска общност прие хладно предложената от Европейската комисия възможност за прехвърляне на до 7,5 милиарда евро от субсидиите за земеделие на ЕС към...
И защо Стратегията „От фермата до трапезата“ е леко на кръстопът Неотдавнашният дебат в Европарламента за продоволствената сигурност може ли да компрометира ли по някакъв...
X
X