loader image

ОСП

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, по предложение на Европейската комисия, постигнаха споразумение относно бюджета на ЕС за 2023 г. Споразумението е за поети...
След години писане България изпрати в Брюксел Стратегическият план за земеделие на България 2023-2027 г. Правилата, по които ще работи българското земеделие през следващия...
Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. бе изпратен официално на Европейската комисия снощи. Това се...
Заложено е създаването на 8800 млади фермерски стопанства и модернизирането на други 7700 ферми 0 Къде и кога сме ние наред? Недоволството на някои браншове...
Заради галопиращата инфлация европейските субсидии за селското стопанство губят огромна част от стойността си. Изчисления на мозъчния тръст „Фарм Юроп“, публикувани от agrotv.bg, показват,...
Обширна е географията на задълженията и забраните в новата ОСП 0 Сложно, но факт - кои ще бъдат задължителните стандарти за добро земеделско и екологично...
55,12% е общият процент на усвояване по всички мерки на ПРСР 2017-2020 спрямо общия бюджет на Програмата, сочат обобщените данни на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ)...
По искане на държавите-членки на ЕС днес Комисията прие временна краткосрочна дерогация от правилата за сеитбооборота и поддържането на непроизводствени елементи върху обработваемата земя....
ЕС трябва да даде по-голям принос за избягване на глобалния недостиг на храна. Ето защо Европейската комисия предлага да бъдат преустановени задължението за оставяне...
По-голямата част от министрите на земеделието на ЕС потвърдиха стремежа си за допълнителна гъвкавост по отношение на екологичните мерки в програмата на ЕС за...
X
X