ОСП

Допустими бенефициенти Земеделските стопани следва да отговарят на изискванията за „активни земеделски стопани “ Земеделски стопани, които стопанисват земеделски площи над 0,5 ха, попадащи...
Европейските фермери вършат чудесна работа, като произвеждат качествена храна и следват най-високите стандарти в света. Въпреки това, тъй като изискванията нарастват и конкуренцията става...
Новината: Днес Европейската комисия предлага да се позволи на земеделските стопани от ЕС да имат право да се отклонят от определени селскостопански правила и изисквания...
Предвид  недоволството на фермерите от различните сектори и в Европа, и в България, днес се задават прекалено много въпроси как ще бъде защитено родното...
  Присъединяването на Украйна към Европейския съюз ще промени радикално реформата на Общата селскостопанска политика (ГВА) на ЕС или ще "разкъса" аграрния бюджет на еврозоната...
Допустими бенефициери Земеделски стопани, които отговарят на изискванията за активни земеделски стопани. Земеделски стопани, които прилагат екологичните практики, предвидени в еко схемата в рамките на своето...
Допустими бенефициенти Допустимите бенефициенти следва да отговарят на определението за млад земеделски стопанин, като спазват следните условия: - Лице, което към първата година на подаване на...
Все по-често ще се предлага пренасочване на субсидиите, което  ще увеличи и поминъка на 500 млн. дребни земеделски стопани в световен мащаб Покрай протестите на...
Допустими бенефициенти Допустими бенефициенти за получаване на подпомагане по интервенцията „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“ са земеделските стопани, които имат право на плащане...
Допустими бенефициери Земеделските стопани трябва да: отговарят и спазват изискванията на чл. 11 от Закона за защита на растенията; са вписани в регистъра по чл. 6,...
interagri 1/11/23
X
X