ОСП

Доклад на Европейската комисия (ЕК), публикуван днес, потвърждава важната роля на стратегическите планове на Общата селскостопанска политика (ОСП) за поддържане на доходите на фермерите...
Любопитни ли сте какво са планирали страните членки в своите стратегически планове за Общата селскостопанска политика (ОСП), за да подкрепят прехода към по-устойчиви земеделски...
Кредити за закупуване на земя само на млади фермери, регистрирани по мярката за 2024 г. Министерството на развитието на селските райони на Гърция ще пристъпи...
Група регионални министри на земеделието в Брюксел тази седмица призоваха за широкообхватна и фундаментална реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, но Европейската...
Тук предоставяме всички данни, предложения, коментари, бюджети, изискуеми добии по кутури, колебания, както и възприети и неприети идеи как да се развива и подпомага...
Това, което със сигурност се знаеше, е че още преди да започнем да прилагаме този Стратегически план, всички говорихме в един глас, че той...
Близо 39 млн. евро са разпределени за интервенции свързани с EIP Румъния представи първото си предложение за стратегически план за Общата селскостопанска политика (ОСП) на...
Земеделските стопани в Европейския съюз не се нуждаят от повече пари, за да осъществят по-лесно зеления преход. Бюджетът на ЕС за селскостопански субсидии не...
Организацията настоява да не се налагат отново мита върху вноса на амоняк и урея Copa и Cogeca призоваха Европейската комисия да удължи срока на...
Лилия Александрова Реформата на Общата селскостопанска политика след 2027 г. беше във фокуса на неофициалните разговори между министрите на земеделието в ЕС по време на...
interagri 1/11/23
X
X