ДФЗ изплати над 22 млн. лв. втори транш по ПНДЖ 1 и ПНДЖ 3

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе общо над 22 млн. лв. (22 300 469 лв.) втори транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ 1) и Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3), за Кампания 2021. На 3 740 кандидати по ПНДЖ 1 са изплатени 13 155 995 лв., а 5 569 животновъди, отглеждащи овце и кози в стопанствата си, регистрирани съгласно изискванията на ЗВД и заявени по ПНДЖ 3, получиха 9 144 474 лв.
   Припомняме, че подпомагането по схемите се извършва на два транша, като ставките се определят със заповеди на министъра на земеделието.
    Ставките за втори транш за едно допустимо за подпомагане животно са в размер на:
овца/коза – 15.70 лева
говеда – 75.14 лева
бивол – 131.50 лева
   Право на подпомагане по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания, отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни. По схемата за преходна национална помощ за овце-майки и за кози-майки право на подпомагане имат кандидати, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече животни и отговарят на изискванията на чл. 39 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
    Първото плащане по схемата ПНДЖ 1 се извърши на 26.10.2021, а по ПНДЖ 3 – на 08.11.2021 г. С това плащане общо разплатени за кампания 2021 по ПНДЖ 1 са 31 829 813 лева, а за ПНДЖ 3 – 22 991 846 лева.
   Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г., като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за посочената година.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X