Ръждите по пшеницата не са за подценяване

Доскоро непозната у нас, жълтата ръжда вече е масово разпространена

Агр. Петър Кръстев

Ръждата по стъблото, листата и ивичестата ръжда се наричат още „триъгълник“, или „пирамида“ на болестите по пшеницата. За възникването им са необходими три условия: благоприятна среда, патоген, способен да причини болестта, и подходящи метеорологични условия. Трите вида ръжди имат общи черти, но в същото време се различават. Всяка от тях предпочита влажно време, но ръждите може да се появят и по различно време. Например ръждата по стъблото обикновено се появява през юни, тъй като патогенът, който я причинява, е благоприятстван от топлото време. Листната ръжда се благоприятства от умерени към топли температури, така че се появява в края на май, началото на юни. Ивичестата ръжда се среща най-рано по посевите – от април до началото на май, затова се нарича от специалистите още ранна ръжда.
От тези три вида ръжди по-често срещани са листната и ивичестата. Първичните инфекции, причинени от влажно време, се появяват веднага щом спорите достигнат житните полета, с последващи поколения спори на всеки 7-10 дни след първоначалната зараза. Вятърът продължава да разпространява спорите из посевите, причинявайки вторични инфекции. Сериозна загуба на добив може да възникне, ако патогенът продължи да броди по полетата до четири или повече поколения.
Стъблената, или наричана още черна ръжда, се среща по стъблата, листата и класовете на пшеницата. От двете страни на листната повърхност произволно се образуват удължени оранжеви до тъмночервени пустули. Болестта може да унищожи цели житни полета на голяма площ само за няколко седмици. Ръждата по стъблото е най-рядко срещаната от трите, тъй като селекционерите са създали устойчиви сортове.
Листната ръжда, известна още като кафява или оранжева ръжда, се появява по повърхността на листата. Листните петури са покрити с оранжево-кафяви пустули, които са кръгли или леко удължени. Тази форма на заболяването е по-честа, тя може да доведе до загуба на добив повече от 50%.
Ивичестата ръжда се появява най-често по горната повърхност на листата, но може да се появи и върху класовете на пшеницата. Характерно за нея е, че върху горната повърхност на листата се образуват надлъжни ивици от жълти до оранжеви пустули, откъдето е получила и по-популярното си име – жълта ръжда. Допреди няколко години жълтата ръжда не беше разпространена у нас, но с масовото навлизане на западноевропейските сортове пшеница тя намери благоприятен гостоприемник и представлява сериозен проблем за пшеничните посеви.
Ефективни за намаляване разпространението на ивичестата и листната ръжди са фунгицидите, регистрирани за борба с тях. Докато при нетретирана култура има 84% тежест, при пшеницата, третирана с различни фитотерапевтици, тази тежест намалява с 28 – 42%.
За подходящи фунгициди за борба с ръждите и момента на приложение потърсете информация от експертите на оторизираните растителнозащитни компании у нас.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X