loader image

Определени са ставките за помощите за птицевъди, свиневъди, лозари и оранжерийни производители

Със заповед на министъра на земеделието Явор Гечев са определени ставките, при които ще бъдат раздадени 62,2 млн. лв по извънредната финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна. Приемът на документи за тези браншове приключи.

Определеният бюджет за помощта е в размер на 62,2 млн. лв. (62 259 820 лв.). Финансовият ресурс е разпределен в следните направления:

  • 25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“, за свине-майки и прасета за угояване;
  • 25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“, за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици;
  • 6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде;
  • 6 259 820,44 лв. за оранжерийно производство на зеленчуци, от които:

– 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранжерии;

– 1 251 964,09 лв. за неотопляеми оранжерии.

Документи за подпомагане се приемат в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“, отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X