loader image

Суша и житни мухи застрашават есенниците

Критично е положението в Тракийската низина и в югоизточните райони

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от сухо време и температури над климатичните норми. До края на октомври и началото на ноември лимитиращ фактор за развитието на засетите есенни посеви в по-голямата част от страната остава дефицитът на почвена влага.

Критично е положението в Тракийската низина и в югоизточните райони (агростанциите Пловдив, Пазарджик, Сливен, Карнобат), където отсъства влага в 50cm почвен слой, а в 100cm  – нивото на почвените влагозапаси е необичайно ниско, под 40% от ППВ. На места, поради засушаването, временно са преустановени сезонните почвообработки и сеитбата на пшеницата.

В част от полските райони, вследствие дефицита на влага, засетите зимни житни култури са неравномерно поникнали, а на отделни места в югоизточните райони отделни посеви са застрашени от изсъхване.

На фона на задълбочилото се засушаване изключения има на отделни места в крайдунавските райони (агростанциите Бъзовец, Новачене, в района на Русе), където през септември и в началото на октомври паднаха  локални, значителни по количество валежи, които осигуриха влага за нормалното поникване и начално листообразуване при засетите зимни житни култури. В тези райони при пшеницата през следващия период ще се наблюдава и фаза 3 ти лист.

Обследване и третиране срещу житни мухи

Прогнозираното сухо и топло за сезона време в края на октомври и началото на ноември е предпоставка за удължаване летежа и вредната дейност на житните мухи, което изисква обследване на посевите и при численост над прага на икономическа вредност (ПИВ 3-4бр./m2) своевременно третиране.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X