loader image

Австрия ще използва космически технологии за разпределяне на субсидиите за земеделие

Австрия реши да мобилизира сателитна технология, за да провери в детайли дали фермите отговарят на условията за получаване на субсидиите от ЕС за селското стопанство, задача, която често е много сложна и скъпа за националните власти.

Фермите и космосът може да имат малко общо на пръв поглед. Но в действителност сателитните технологии могат да се прилагат по различни начини, включително в селското стопанство, каза Грегор Шустершиц, австрийски посланик в ЕС, по време на неотдавнашна конференция в Брюксел.

Говорейки пред представители на други страни от ЕС, Шустершиц представи плановете на страната си за реализиране на такъв проект в наскоро стартиралия период на финансиране на Общата селскостопанска политика (ОСП).

Чрез използване на данни за изображения, събрани от сателити, проектът ще улесни наблюдението на много мерки за подпомагане на селските райони в рамките на ОСП, обясни Бернхард Едер от AgrarMarkt Austria, корпорация, която частично се занимава с администрирането на програми за финансиране от името на министерството.

Общо 1,5 милиарда евро са „разпределени за мерки, базирани на площ в Австрия през този период на финансиране – по-голямата част от парите“, каза той.

Например директните плащания, които съставляват голяма част от средствата на ОСП, се разпределят на хектар обработваема земя. Това означава, че ако дадена земя се използва за складово помещение за машини, тя не може да бъде заявена, но може, ако на нея например се отглеждат зърнени култури.

Много екологични мерки в рамките на ОСП също са свързани със специфични площни изисквания, например засаждането на цъфтящи ивици или запазването на постоянни пасища.

Намаляване на контрола на място


За да проверят дали дадена ферма действително отговаря на условията за получаване на субсидии, отговорните органи трябва да знаят точно как всяка отделна ферма използва своята земя, до всеки отделен парцел.

Тъй като това отнема много време за властите, използването на нова, по-автоматизирана система би трябвало да помогне.

„Приложението има потенциала да намали проверките на място“, обясни Едер, добавяйки, че програмата автоматично решава дали критериите за получаване на средствата са изпълнени.

Това е възможно с помощта на сателитни данни от мисиите Sentinel на Европейската космическа агенция (ESA), група сателити, които предоставят различни данни за изображения на земната повърхност.

Въз основа на сателитните изображения програмата автоматично разпознава – поне в повечето случаи – как се използват земеделските парцели и дали това съответства на информацията в заявлението за финансиране.

„Приложението може да разпознава различни култури с висока степен на точност“, обясни Дейвид Колицус от GeoVille, компанията, която предоставя програмата.

Програмата може да открие окосени тревни площи или сгради върху обработваема земя, дори това да не е разрешено, добави той.

Опростяване на процеса
Все пак програмата не винаги работи по най-оптималния начин, тъй като все още маркира някои области като „неясно разпознаваеми“, призна Колицус. В момента се работи по минимизирането на това.

Ако програмата открие несъответствие между сателитните изображения и информацията, предоставена от дадена ферма, е необходима физическа проверка, за да се установи как действително се използва въпросният парцел.

В ход са и планове за опростяване на тази стъпка, за да направят проверките на място от властите до голяма степен излишни. За целта ArgarMarkt Austria е разработила специално приложение, обясни Едер.

С това приложение фермерите ще могат да изпратят геореферирана снимка на въпросното поле до съответния орган в рамките на определен период от време – достатъчно доказателство, че действително снимката е направена на конкретното поле.

След това инспекторите могат да проверят дали парцелът действително се използва по начин, различен от посочения в заявлението за финансиране.

„Това е добър начин да оставите хартията и да подобрите комуникацията с фермерите“, подчерта Едер.

Модел за други страни?
Едер е убеден, че използването на сателитни технологии от Австрия може да заинтересува и други страни от ЕС, изправени пред същите предизвикателства при прилагането на ОСП.

Все пак остават някои пречки.

По време на събитието представители на фермерски организации бяха скептични относно приемането на такъв автоматизиран мониторинг сред фермерите. Фермерите с по-малко дигитални умения могат лесно да бъдат излъгани, предупредиха те.

Едер обаче остана оптимист.

От правна гледна точка на фермерите без смартфони ще трябва да се предложи алтернативен канал за комуникация с властите, например чрез електронна поща, подчерта той. По отношение на защитата на данните, добави той, програмите са безопасни, тъй като системата обработва само данните за изображения в анонимна форма.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X