Какво не ни казва прогнозата за времето

Природните условия влияят на ефективността на мероприятията по защита на растенията. Как да постъпим при едно или друго време? 12съвета, които ще ви помогнат за вземане на правилни решения

Ерно Баума, Агрометеорологично консултантско бюро, Апелдорн, Нидерландия

Защитата на растенията от плевели, болести и неприятели е една от най-важните дейности при отглеждането на земеделските култури. Освен че е важна, тази дейност е и една от най-скъпите. Защо? Защото от една страна препаратите за растителна защита никак не са евтини, а от друга, за тяхното внасяне се използва специална и скъпоструваща техника. Мина времето, когато кампаниите по пръскане се оценяваха не според качеството и ефекта от свършената работа, а по това кой пръв е свършил. Дойде време, когато всеки разумен човек, занимаващ се със земеделие, държи сметка на качеството за всички операции, които прилага, за да има икономически ефект от вложените средства за производство. В този смисъл много важно е да се знаят всички детайли, от които зависи ефективността на внесените препарати за растителна защита. По този повод ви предлагаме материала на холандския експерт Ерно Баума, от който сме сигурни, че има какво да се научи. (Бел.ред.)

Утринна мъгла и усилващо се слънчево греене… Влиянието на времето за успеха на мероприятията по защита на растенията е огромно!

Температурата, за която става въпрос в прогнозата за времето, в повечето случаи се измерва на височина два метра. А каква ще е тя при измерването й близо до земята?

Ако в слънчев ден измерим температурата на височина 10 см и на височина 200 см, ще стане ясно, че на повърхността на почвата сутринта температурата е по-ниска, а денем е по-висока отколкото на височина 2 метра.

Слънцето със своите лъчи нагрява растенията, а те от своя страна загряват въздуха. Именно така е, а не обратното! В течение на деня повърхността на почвата и растенията са по-топли, отколкото околния въздух. Листата изпълняват функцията на нагревателни елементи. Разликата в температурата на листата и въздуха на ниво два метра може да достигне до 10°С. През нощта листата и повърхността на почвата охлаждат въздуха.

Да обърнем внимание на разликата в температурата

В слънчеви дни дневната температура на 10 см от земята превишава температурата на нивото на 150 см. На това ниво разликата между теппературата на растенията и температурата на въздуха през деня е най-голяма. През нощта обратно – температурата на ниво 10 см от земята е по-ниска, от тази на ниво 150 см.

Тук трябва да запомним следното златно правило: разликата в температурата на въздуха на височина 10 см и 150 см над тревостоя е толкова голяма, както и разликата между температурата на въздуха на ниво 10 см и температурата на самите листа.

Влияние на метеорологичните фактори

По-голямо въздействие отколкото температурата оказват други метеорологични фактори например влажността на въздуха, период на овлажняване на листата, валежите.

Повечето препарати се поглъщат от листата или стъблата, защитени от покривна тъкан – епидермис. Препаратите трябва да преодолеят тази бариера и след това да продължат своето движение в растенията в съответствие с механизма им на действие. Температурата пряко влияе на качеството и скоростта на поглъщане на препарата, както и времето на неговото начално действие.

Трябва точно да познаваме формулацията

Познаването формулацията на препарата помага да се разбере как препарата се усвоява от растенията и кое влияе на скоростта на неговото поглъщане. Формулацията на препарата е резултат от комбинирането на активното вещество и спомагателните вещества за по-добро разпределение на активното вещество в растенията. Не трябва да се пропуска и вида на спомагателните вещества –разтворители, емулгатори, диспергатори, пълнители, овлажняващи агенти.

Отчитане скоростта на усвояване

Активните вещества се разтварят в маслени вещества (неполярни) или се смесват с водни разтвори (полярни формулации). Примерно 90-95% от всички формулации са на водна основа.

  • Маслени формулации

Те много бързо прилепват към восъчния слой на листата. За пример са концентрираните емулсии (означават се със съкращението ЕС). Всички препарати за растителна защита с такова съкращение в наименованието на търговската марка или на етикета се поглъщат бързо, например синтетичните пиретроиди.

  • Инсектициди в топло време: температурата на насекомите е равна на температурата на околната среда. Въшките или ларвите на миниращата муха имат температура на листата, на които стоят. Тяхната активност нараства с повишаване на температурата. Колкото по-активни са насекомите, толкова по-голяма е вероятността от това, че те встъпват в контакт с инсектицидите, тъй като дишат и се хранят повече. Освен това, почти всички инсектициди по-добре действат при по-висока температура. Изключение правят синтетичните пиретроиди. Внимание! При слънчева светлина инсектицидите бързо се разлагат (в топъл слънчев период). Затова третирането с инсектициди трябва да става в ранните вечерни часове. Температурата на растенията в това време е още достатъчно висока, а интензивността на слънчевото лъчение бързо намалява.

Измерване влъжността на въздуха

Количеството водни пари, които могат да се съдържат във въздуха не е безкрайно. При максимално възможното съдържание на водни пари във въздуха говорим за насищане на въздуха с водни пари.

Стойността, с която се измерва количеството влага във въздуха, се нарича относителна влажност на въздуха. Относителната влажност на въздуха се характеризира в проценти максимално количество влага, които може да „погълне“ въздуха. Относителната влажност на насищане на въздуха представлява 100%. Колкото по-висока е температурата, толкова повече водни пари може да задържи въздуха.

В екстремни условия пръскане не се препоръчва

Ако растенията страдат от суша и листата им са увяхнали, провеждането на пръскане е безсмислено. Освен това може да бъде причинена и съществена вреда, тъй като листата не могат да се охлаждат за сметка на изпарението на влага от повърхността им. Температурата на листата в такъв случай се повишава до 40°С или дори до 45°С.

Кутикулата на листата в зависимост от влажността е способна да набъбне или да се свие, като гъба. Във влажни условия тя набъбва, а при суша е непроницаема, а восъчния слой на листата в такива условия се уплътнява, за да защити листата от загубата на влага. По този начин увлажнеността на листата силно зависи от тези два фактора – восъчния слой на листата и неговата кутикула.

Оценка дебелината на восъчния слой

В сухо време, когато относителната влажност е ниска, слнчевото излъчване е силно и почвената влага при корените е недостатъчна (много важно условия), растенията образуват много восък. За да не изгубят в резултат на изпорението повече влага, отколкото имат на разположение, растенията засилват собствената си защита от изсъхване – загрубяват. Восъчният слой става не само по-дебел, но той променя и своята структура. Това оказва голямо влияние на усвояването на препаратите.

Да пръскаме старите или младите листа?

Старите листа се разполагат по-хоризонтално, отколкото младите. Затова раиграсът или житните треви по-добре усвоят средствата за растителна защита чрез старите си листа. Затова фазата на вегетационно развитие на тези плевелни растения трябва да бъде по-напреднала – с образувана достатъчно листна маса, способна да пъгълне повече активно вещество.

Двусемеделните растения – обратно, младите им листа по-лесно поглъщат препаратите за растителна защита. Затова препаратите срещу такива плевели като лобода, щир, лайка, еньовче и др. трябва да се прилагат в ранни етапи от тяхното развитие. Съответния срок на третиране зависи от механизма на постъпване на хербицидите в растенията.

Контактните хербициди следва да се прилагат срещу плевелите във фаза не повече от два листа. За хербицидите със системно действие пък е важно наличието на повече листна маса.

Формулация: маслена или на водна основа?

Много практици смятат, че препаратите за растителна защита се поглъщат чрез устицата на растенията. Но за препаратите на водна основа това не е възможно: капките на разтвора,образуващи се при пръскането са доста големи. Дори ако те се сливат на повърхността на листата, образуват филм, повърхностното напрежение на разтвора остава още високо , за да проникне в устицата.

Маслените формулации се поглъщат чрез восъчният слой. Това става значително бързо – за 1 час. Восъчният слой се разтваря, открива път на активното вещество на препарата. След това работният разтвор заедно с разтворителя се изпарява. Маслената формулация в резултат на дифузията от восъчния слой попада в проводящата система на растенията. Синтетичните пиретроиди лошо се транспортират по съдово-влакнестите лъчи в тъканите на растенията и затова нямат системно действие. Активните вещества, разтворими във вода, обратно, без проблем се транспортират по проводящата система. Но не трябва да се забравя, че при използването на формулации на водна основа много важни са метеорологичните фактори. Полярните вещества се поглъщат от кутикулата в резултат на дифузия. Този слой трябва в началото да е много добре пропит с влага, намираща се на листа, доколкото относително малкото количество работен разтвор, попадащо при обработката на листата не дава на кутикулата възможност да набъбне. Средно транспортирането чрез кутикулата отнема около шест часа. Много светлина, висока температура, силен вятър и ниска относителна влажност на въздуха ускоряват изпорението на водата, изпълняваща функциите на разтворител и носител, а също така скъсяват и времето за поглъщане на капките. В резултат на това активното вещество прониква в растенията в още по-малки обеми.

Избор на срока на обработка

В мрачно, облачно и дъждовно време не се пръска, тогава следва пръскачките да се подготвят за работа. След няколко такива дни настъпват идеални условия за прилагане практически на всички средства, които трябва да се погълнат от растенията: листни и контактни хербициди, растежни регулатори, инсектициди и фунгициди със системно действие, листни торове. Усвояването и ефективността на действията в такъв случай ще бъдат най-големи. Важно е, че такива контактни хербициди на водна основа, като глифозат, са били приложени в подходящото време. Кутикулата в тъканите на растенията трябва да е набъбнала максимално, което в повечето случаи става след няколко облачни и дъждовни дни. По време на прилагането на препаратите и в продължение на 48 часа след това, влажността на въздуха трабва да е висока, а слънчевото греене не много силно. Изборът на подходящия срок за внасяне на хербицидите на водна основа е тънко дело! Водата заедно с разтворения в нея препарат трябва да бъде погълната от листата. Усвояването се ограничава от повърхността на която лежи капката работен разтвор. Увеличаването на тази повърхност, ускорява процеса на поглъщане.

Почвените хербициди и ускореното изпарение

Повечето почвени хербициди се поглъщат от кореновата система на растенията. Много активни вещества, такива като изопротурон и пендиметалин се разтварят лошо във вода. Но растенията поради изпарението поглъщат огромни количества вода.Вследствие на това концентрацията на активните вещества на почвените хербициди, поглъщани от растенията, се повишава толкова, че те загиват. Смята се, че за достигане на максимална ефективност на почвените хербициди изпарението трябва да бъде максимално възможно.

Контактните фунгициди – след обед

Контактните фунгициди представляват средства, които се внасят с профилактична цел, например манкоцеб, флуазинам и др. Те са предназначени за това за да защитят повърхността на растенията от проникване и прорастване на спорите на гъбите. Тези средства се прилагат, когато растенията са сухи. В този случай препаратът се задържа най-добре. Сухо трябва да е и времето след пръскането. Оптималния период на времето за обработка е втората половина на деня в слънчево време и при слаб вятър. Времето за изсъхване на работния разтвор с фунгицида при такива условия е около един час. Никога не използвайте контактни фунгициди рано сутрин, когато растенията са навлажнени от роса.

Полезно е да знаете

За да знаете колко бързо препаратът за растителна защита ще се погълне от растенията е необходимо да знаете неговата формулация. Активните вещества влизат в състава на препарата на водна или маслена основа.

Гранулирани прахове (гранулати). Такива формулации обикновено са представени във вид на прахове или вододиспергируеми гранули (ВДГ). Гранулите (вляво) се разтрарят във вода (в средата). Суспунзиите съдържат фини прахообразни частици (вдясно). За да могат такива препарати да се задържат, те трябва да се нанасят на суха повърхност на растенията.

Маслени формулации. Вляво е концентриран разтвор с активно вещество. Подобни течности след това образуват емулсии в разтвора за пръскане (в средата), който от прозрачен се превръща в мътна бяла течност и в този вид попада върху растенията.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X