Нивата на pH от решаващо значение при усвояване на торовете

Скалата за рН, стандартното измерване на киселинността основно означава „силата на водорода“, тъй като  осигурява просто и универсално измерване на количеството водородни йони. Тези йони влияят върху киселинността и химичните реакции,  спомагайки усвояването на хранителните вещества.

pH се определя като отрицателен логаритъм от концентрацията на водородни йони, резултат от наличието на аниони и катиони. Скалата на pH варира от 0 (киселинна) до 14 (алкална) с pH 7 като неутрална точка.

Растението може да повлияе на почвения живот в своята ризосфера.

Ризосферата е област на почвата, която е пряко повлияна от кореновите секрети и свързаните с тях почвени микроорганизми. Растенията реагират на дефицит на хранителни вещества, като променят морфологията на корените си, набират помощта на микроорганизми и променят химическата среда на ризосферата. Компонентите в кореновите ексудати помагат на растенията да получат достъп до хранителни вещества чрез подкисляване или промяна на редокс условията в ризосферата или хелатиране директно с хранителното вещество.

Корените отделят много вещества, които променят рН в субстрата. Чрез отделянето на катион, рН в близост до корените намалява (става по-киселинен). Отделянето на аниони ще повиши рН близо до корените и средата става по-алкална.

Добре известно е, че азотните торове влияят върху pH в близост до корените. Това е важно, защото растението поема толкова много азот, че ефектът може да бъде значителен.

Също така амоният, ще бъде усвоен много по-бързо от растението в сравнение със селитрата и резултатът в крайна сметка ще бъде подкисляване на почвата.

Всички тези реакции трябва да се вземат предвид, тъй като всяко хранително вещество има свой собствен оптимален диапазон на рН в почвата по отношение на наличността на растенията. За някои елементи това е тесен pH диапазон и простото измерване на pH в хранителния разтвор, няма да ви покаже какво наистина се случва в ризосферата.

Ексудати

Ексудатите могат да освободят хранителни вещества чрез разтваряне на неразтворими минерални фази или десорбция от глинести минерали или органична материя, при което те се освобождават в почвата в разтвор и след това могат да бъдат поети от растението.

Основните ексудати са захари и органични киселини. Ако киселините се отделят от корените, те се разтварят като аниони и ще направят почвата близо до корена по-алкална, подобно на другите аниони. Обикновено тези ексудати ще имат незначително влияние върху pH. Забележителното обаче е, че не всяка част от кореновата система действа по един и същи начин, а това влияе на усвояването на торовете.

Нивата на pH влияят върху наличието на хранителни вещества и растежа на растенията.

Нивото на pH влияе върху наличността на хранителни вещества и следователно косвено влияе върху растежа на растенията. pH също може да повлияе на усвояването на хранителни вещества от корените на растенията. Не всяко хранително вещество се влияе еднакво, но повечето хранителни вещества са достъпни за растенията в диапазона на рН 5,2 до 6,2. Преди дадено хранително вещество да може да се използва от растението, то трябва да се разтвори в почвата. Повечето минерали и хранителни вещества са по-разтворими и следователно достъпни в слабо кисели почви, отколкото в неутрални или слабо алкални почви.

В неутрални до леко алкални почви, някои елементи могат да станат „инактивирани“ и вече няма да бъдат достъпни за растението. Тези елементи включват желязо, манган, мед, цинк и бор. В много кисели почви, от друга страна, разтворимостта на фосфора, калция и магнезия намалява. Фосфорът никога не е лесно разтворим в почвата, но е най-достъпен при pH диапазон от около 6,5. Тази стойност варира между различните субстрати.

Хранителните вещества за здравословен растеж на растенията се разделят на различни категории: макро хранителни вещества (елементи, необходими в по-големи количества), които също се подразделят на първични и вторични хранителни вещества и микро хранителни вещества или микроелементи (елементи, необходими в много малки количества). Повечето вторични хранителни вещества и дефицити на хранителни микроелементи могат лесно да бъдат коригирани чрез поддържане на средата около оптималния диапазон на pH.

Как и защо рН често се променя в системите за хидропонно отглеждане?

Поглъщането на аниони и катиони от растенията, може да причини значителни промени в рН в растящата система. Ако се абсорбират повече катиони спрямо анионите, pH ще се понижи. Ако се абсорбират повече аниони, отколкото катиони, това води до повишаване на pH. Тъй като азотът (елемент, необходим в големи количества за здравословния растеж на растенията) може да бъде доставен или като катион (амониев – NH 4 + ) , или като анион (нитрат – NO 3 ), съотношението на тези две форми на азот в хранителния разтвор може да има голям ефект, както върху скоростта, така и върху посоката на промените на pH с течение на времето.

Промените в pH могат да настъпят изненадващо бързо.

При наличието на малко светлина, растенията ще абсорбират повече калий и фосфор от хранителната среда, повишавайки киселинността. При ниски нива на светлина скоростта на транспирация също е по-ниска, което от своя страна намалява усвояването на калций. В комбинация с ниско рН в субстрата могат да се появят симптоми на калциев дефицит. При много интензивна светлина, растенията ще поемат повече азот от хранителната среда, а в резултат на това – киселинността намалява.

Ако pH е с твърде висока или ниска стойност и как да разпознаем симптомите на дефицити?

Първите симптоми на недостиг на хранителни вещества ще се появят в листата.

  • Дефицитът на желязо например, може да възникне много бързо. При стойности на рН 7 или повече, по-малко от 50% от него ще бъде достъпен за растенията. При стойности на рН 8,0 само малко количество остава в хранителната среда, поради утаяване на железен хидроксид, който в крайна сметка се превръща в ръжда.
  • Елементите с много ниска подвижност са бор, калций, мед, желязо, манган, молибден и цинк. Недостигът на тези елементи първо ще се види в по-младите листа. Тези елементи се пренасят със сокодвижението към младите листа. Те не се движат в рамките на растението. Те не се движат в рамките на растението.
  • Елементи с висока подвижност са азотът, калият и магнезият. Симптомите на дефицит на тези елементи се наблюдават в по-старите листа на растенията, тъй като елементите се преместват от по-старите листа към по-младите листа, които се нуждаят от повече хранителни вещества за процеса на растеж.

Моника Господинова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X