loader image

Краткосрочни перспективи за селскостопанските пазари на ЕС

. Последиците от войната в Украйна продължават да оказват влияние върху световните стокови пазари и да представляват основна заплаха за глобалната продоволствена сигурност

. При възстановяване след COVID-19, което вече е белязано от предизвикателства за пазарния баланс и скокове на цените, това носи допълнителна нестабилност и несигурност

. Украинското селско стопанство е пряко засегнато по цялата верига на доставки, от производството до търговията, поддържайки натиска върху глобалното предлагане на зърнени и маслодайни семена

В ЕС производството на зърнени култури е засегнато от сухите климатични условия в няколко региона. В резултат на това прогнозата за производството на зърнени култури в ЕС е по-ниска от очакваната и под нивата от 2021 г. Съществуващите запаси обаче ще помогнат за посрещане на нуждите на вътрешното потребление и на част от експортното търсене, което се очаква да остане високо предвид натиска върху световните пазари. Животновъдният сектор в ЕС (месо и млечни продукти) е изправен пред собствените си предизвикателства с огнища на болести по животните и високи цени на фуража. Наличието на храна в ЕС обаче не е застрашено.

Цените на селскостопанските производители остават високи, главно поради продължаващата несигурност, породена от войната в Украйна, и високите разходи за енергия. Те причиняват неизбежно увеличение на производствените разходи като електроенергия, транспорт, охлаждане и отопление, както и торове и други суровини. Глобалните селскостопански цени са се повишили с 30% от началото на войната, въпреки че през последните седмици се наблюдава известен спад, свързан отчасти с предстоящата реколта.

Ситуацията оказва натиск върху доходите на фермерите. През март 2022 г. Комисията обяви разпределянето на извънреден пакет от 500 милиона евро на държавите членки в подкрепа на производителите, които са най-засегнати от последиците от войната в Украйна. Въз основа на него държавите членки биха могли да предоставят допълнителна финансова подкрепа на земеделските производители, за да допринесат за глобалната продоволствена сигурност или да се справят с пазарните смущения, дължащи се на увеличени разходи за суровини или търговски ограничения.

Очаква се повишението на цените на производител на селскостопански стоки да продължи да се отразява и върху потребителските цени на храните. Очаква се европейските потребители да се отклонят от продукти с по-висока стойност към по-евтини, за да управляват инфлацията при храните.


Зърнени култури
Цените на зърнените култури остават високи и нестабилни поради несигурността относно глобалното ниво на предлагане, причинена от войната в Украйна, която допълнително влоши високите цени на енергията и торовете и търсенето на храна за животни след COVID.

Общото производство на зърнени култури в ЕС се очаква да достигне 286,4 милиона тона, с 2,5% по-малко от сезон 2021/22. Очаква се обаче търсенето на храна за животни и на зърнени култури за производство на биогорива да намалее съответно с 1,3% и 3%, а ЕС разполага с относително големи запаси от зърнени култури. Износът на зърнени култури от ЕС се очаква да нарасне с 14% в сравнение с 2021/22 г., частично компенсирайки намаляването на световния износ, причинено от блокирането на украинските морски пристанища и ограниченията за износ, въведени от някои износители.

Дерогацията за разрешаване на производството на всякакви култури за хранителни и фуражни цели върху угари, предоставена през март от Комисията, доведе до увеличаване на посевните площи с протеинови култури за 2022/23 г. Прогнозираното увеличение на площта възлиза на 6% (2,2 милиона хектара) за протеиновите култури на годишна база. Благодарение на увеличеното производство, износът на протеинови култури от ЕС се очаква да нарасне с 19% в сравнение с миналата година. Фермерите също са използвали тази дерогация, за да засеят слънчоглед, поради относително ниските му изисквания за вода и торене. Прогнозните посевни площи със слънчоглед достигнаха 4,7 милиона хектара, което е увеличение от 7,8% на годишна база. През този сезон производството на слънчогледово семе в ЕС се очаква да достигне исторически връх от 11,1 милиона тона (+7,8%).

Специализирани култури
Производството на зехтин продължи да се възстановява с ръст от 11% на годишна база, достигайки почти 2,3 милиона тона. Очаква се възстановяване на вътрешното потребление, докато износът може да остане под рекордното ниво от миналия сезон. Въпреки това, липсата на дъжд и следователно на вода за напояване в някои производствени региони на Испания и Италия, заедно с редуването на два пъти годишно в Португалия, може да доведе до спад в реколтата от зехтин в ЕС за 2022/23 г. (от октомври ) въпреки очакваното известно възстановяване в Гърция.

2021/22 Производството на вино в ЕС се очаква да намалее с 3% до 153 милиона хектолитъра, връщайки се към дългосрочната средна стойност преди пандемията COVID-19. Потреблението на вино в ЕС, засегнато от мерките срещу COVID-19, също се нормализира. Когато купуват вино, потребителите все повече се съобразяват първо с произхода на виното, дори това да означава по-висока цена, а след това с вкуса и марката.

През 2022 г. потреблението на пресни праскови и нектарини в ЕС на глава от населението се очаква да нарасне до 6,1 кг (все още под дългосрочната средна стойност) въпреки по-ниската покупателна способност. Това може да се дължи на по-високото производство, доброто време и завръщането на туризма.

Мляко и млечни продукти
Цените на млечните продукти в ЕС са рекордно високи. Въпреки това маржовете на фермите остават ниски поради високите разходи за суровини (по-специално фураж и енергия) и логистика. Поради сушата и недостига на пасища, доставките на мляко в ЕС могат да намалеят с 0,6% през 2022 г. Междувременно производството на сирене в ЕС може да нарасне с 0,5% благодарение на конкурентните цени на световния пазар, което наскоро доведе до нарастващи потоци към САЩ, в допълнение към възстановяването на износа за Обединеното кралство. Това може да се комбинира със стабилни вътрешни продажби на дребно и възстановяване на хранителните услуги.

Говеждо месо
Производството се очаква да намалее през 2022 г., въпреки високите цени. Това се дължи главно на намаляващото стадо крави, предизвикано от преструктурирането на сектора. За цялата година се очаква износът на месо от ЕС да нарасне с 4%, движен от пазари с висока стойност като Канада, Япония и Обединеното кралство.

Свинско месо

Увеличаването на мерките, свързани с околната среда, намалените перспективи за износ, устойчивите високи разходи за суровини и африканската чума по свинете (АЧС) водят до очакван спад в производството на свинско месо в ЕС от 4,7% през 2022 г. Обединеното кралство отново е първата дестинация за износ на ЕС, сега, когато кризата с АЧС в Китай е овладяна.

Птиче месо
Птицевъдният сектор е изправен пред епидемичен сезон от високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI) с исторически мащаб. От октомври 2021 г. 21 държави от ЕС са били засегнати от огнища на HPAI при домашни птици. Високите производствени разходи също оказват влияние върху сектора. Следователно производството на птици в ЕС трябва да остане стабилно през 2022 г., въпреки високите цени на бройлерите. Търговията с Обединеното кралство се върна на нивата преди Брекзит.

Овце и кози
Въпреки исторически ниското стадо от овце и кози в ЕС, клането трябва да се стабилизира през 2022 г. Търговията трябва да се възобнови, но все още на сравнително ниски нива, което води до устойчиво високи вътрешни цени.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X