loader image

Полша ще подкрепи зърнопроизводителите със средства от фонд за бежанците от Украйна

Към 247 млн. лв. (600 млн. злоти) ще бъдат разпределени към фермерите по правила, залегнали в проект на наредба

Проектът на наредба на правителството на Полша, който определя правилата за предоставяне на финансова помощ на зърнопроизводители, засегнати от вноса от Украйна, бе публикуван за обществено обсъждане. По предварителни изчисления секторът трябва да бъде подпомогнат с 600 милиона злоти, които се равняват на около 247 млн. лв. Средствата ще дойдат от Фонда за помощ за бежанците от Украйна, пише полското издание Фармер.

В мотивите към наредбата се посочва, че войната и ограниченият износ през Черно море са довели до значително, безпрецедентно увеличение на транспорта на украински зърнени култури през полската граница. Прекомерният внос на зърнени култури от Украйна е дестабилизирал вътрешния пазар на зърнени култури, особено в регионите на Югоизточна Полша. Това се отнася най-вече за царевицата и пшеницата.

Според Министерството на земеделието през 2022 г. в Полша са внесени общо 3,27 милиона тона зърнени култури, от които 75% са внесени от Украйна. Делът на украинската пшеница във вноса на пшеница в Полша е 55%, а този на царевицата е цели 91%. В същото време реколтата от пшеница в Полша през 2022 г. е с 10% по-висока спрямо 2021 г., а от царевица с 11%, по данни на статистиката.

Всичко това е довело до значителни излишъци на зърно в Полша и натиск върху цените на зърното, особено в регионите на югоизточна Полша. Ситуацията с вноса на зърно от Украйна е напрегната и буди опасения сред фермерите. Предприетите мерки за засилване на износа на зърнени култури от Полша, макар и много важни в настоящата ситуация, не са достатъчни, тъй като част от украинските зърнени култури остават в Полша, конкурирайки се със зърното от местното производство. В същото време износът на зърно през пристанищните терминали в Полша е възпрепятстван от значителна търговия с неселскостопански стоки (въглища, дърва, желязна руда, генерални товари).

Пазарната информация показва, че изкупвачите и зърнопреработвателите имат големи натрупани складови наличности, а значителна част от зърнотърговците не закупуват зърно поради слабо търсене от вносители. Освен това зърното от Украйна е по-конкурентоспособно като цена от зърното от местно производство и измества местното зърно от пазара.

В същото време Министерството на земеделието отбелязва, че високите разходи за селскостопанска продукция, произтичащи от агресията на Русия срещу Украйна, означават, че приходите, които земеделските производители получават от продажбата на пшеница и царевица, не покриват напълно разходите, направени за тяхното производство.

Проектонаредбата предлага помощта за земеделски производители, които са направили допълнителни разходи в резултат на сътресения на пазара на пшеница и царевица, причинени от агресията на Русия срещу Украйна, в размер на приблизително 600 милиона PLN (247 млн. лв. – б.р.), да бъде финансирана от Фонда за помощ (Закон от 12 март 2022 г. за подпомагане на украински граждани във връзка с въоръжения конфликт на територията на тази държава.

Това означава, че украинците ще делят пари с полските фермери.

Какво представлява този помощен фонд?

Той беше създадена със специален акт на правителството. Фондът за подпомагане финансира задачи за подпомагане на Украйна, по-специално на украински граждани, засегнати от последиците от въоръжения конфликт. Средствата идват от полския бюджет, но също и от други вноски, включително от дарители. Те се използват за изплащане на семейни, детски и социални помощи за бежанци от Украйна, финансиране на медицински грижи, включително закупуване и отпускане на лекарствени продукти, изплащане на други парични обезщетения и подпомагане на местните власти в областта на предучилищното образование, училища и съоръжения и транспорт на ученици.

За кого е помощта?

За нея ще може да кандидатства земеделски производител:

  1. на което е определен идентификационен номер съгласно разпоредбите на националната система за регистриране на производителите, регистър на стопанствата и регистър на заявления за плащане;
  2. като микро, малко или средно предприятие по смисъла на приложение I към Регламент (ЕС) № 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 г. за признаване на определени категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони като съвместими с вътрешен пазар при прилагане на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз ((Официален вестник на ЕС L 327 от 21.12.2022 г., стр. 1);
  3. които са направили допълнителни разходи в резултат на нестабилността на пазарите на пшеница или царевица, причинена от агресията на Русия срещу Украйна;
  4. подали заявление за плащане по смисъла на разпоредбите за плащания по схеми за директно подпомагане за 2022 г.

Източник:

https://www.farmer.pl/finanse/ukraincy-podziela-sie-z-polakami-pieniedzmi,128479.html

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X