loader image

ПРОЛЕТНИ РЕШЕНИЯ ОТ БАЙЕР

за опазване на пшеницата от всички видове житни и широколистни плевели

и навременен контрол на неприятелите, нападащи посевите напролет

Поради неестествено топлата зима почти във всички региони на страната се наблюдава заплевеляване в житните култури. Закъснелите валежи през есента са причината за късното поникване на културата едновременно с плевелите. Тъй като плевелите се развиват при по-ниска температура отколкото пшеницата, е нормално в някои райони на страната да има ситуации на тежко житно зеплевеляване, а също така и на широколистно заплевеляване с ефемери и зимно-пролетни плевели.

В същото време в някои райони, вследствие на благоприятните условия, плевелите не са спирали да се развиват още от поникването си и заради това се наблюдава ситуация на прераснали плевели във висока плътност. Освен директния натиск, който оказват плевелите, те също извличат вода и хранителни запаси от културата. Затова навременната борба с плевелите с помощта на селективен продукт, предпазващ културат, е от изключителна важност.

Там където фермерите успяха да приложат почвен продукт (Матено Форте), полетата са чисти и продуктът се е справил с натиска от широколистни и житни плевели включително и власатка.

Към момента се наблюдава обобщено за страната широколистно заплевеляване с великденче, мъртва коприва, теменужка, росопас, лайка, подрумче и др.

Решението от Байер за контрол на широколистното заплевеляване е

Секатор Пауър

Актуално заплевеляване в посевите 2023 г.

 • Безопасен за културата: продуктът е изключително селективен към културното растение и позволява третиране в променливи условия

 • Ново технологично решение: със съдържание на прилепител Биопауър, който засилва ефекта на Секатор върху плевелите. Благодарение на Биопауър се преодоляват физиологичните прегради на упоритите есенно-зимни плевели (власинки, восъчен налеп и др.)

 • Контрол на самосевка слънчоглед: може да разчитате на контрол на самосевката като веднага след третирането тя престава да се храни и не отнема от хранителните вещества на пшеницата.

 • Бързо навлиза в плевела: благодарение на Биопауър, навлизането на продукта в плевела става по-бързо, което спомага и за по-бързото му загиване.

От житните плевели се наблюдават предимно райграс и власатка, а в някои райони на страната – и овсига, и див овес.

Оптималното решение за смесено заплевеляване в пшеница е

Пасифика Експерт

Актуално заплевеляване в посевите 2023 г.

 • Пасифика Експерт е eдинственият продукт на пазара за смесено заплевеляване с три активни вещества, даващи пълен спектър на контрол върху плевелите.

 • Гъвкаво приложение: Действа безкомпромисно срещу житни и широколистни плевели и може да се прилага както наесен, така и напролет в зимна пшеница.

 • Отлична противожитна ефикасност: Контролира трудни житни плевели като райграс, власатка, овсига, див овес и др.

 • Отлична противошироколистна ефикасност: Контролира трудни широколистни плевели като мак, теменужка, лайка, лепка, подрумче, здравец и др.

 • Безопасност за културата чрез вградената антидотна технология.

Много е важно борбата с плевелите да се изведе навреме при първия подходящ момент, защото колкото повече се отлага, толкова справянето с плевелите се затруднява.

Освен плевели, през пролетния период се наблюдава и нападение от неприятели. Благоприятното време до момента позволи на неприятели като житни мухи, листни въшки, житни бегачи и др. да нанасят повреди в необичаен период през вегетацията на културата. Листните въшки и цикадите са вектори на вируси и е от голямо значение да се изведе борбата при подходящ момент. В определени райони на страната се наблюдава висока плътност на листни въшки. Контролът трябва да се извършва с подходящ инсектицид с бързо инициално действие, добре покриващ листната повърхност. Препоръката е за комбинирано третиране с хербицид и инсектицид за едновременен контрол на плевели и неприятели.

Предимства на инсектицида Децис 100

 • Концентрирано активно вещество с подобрена формулация, даващо отлична ефикасност срещу неприятели в пшеница, рапица, царевица и други култури.

 • Нова формулация, засилваща ефективността и продължителността на действие.

 • Фотостабилност, осигуряваща по-дълготраен и категоричен ефект срещу неприятелите.

 • Отлично прилепване и устойчивост на отмиване и задържане върху растението.

 • По-малко логистични разходи при употреба.

 • Освен директен инсектициден ефект, Децис 100 ЕК има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите.

 • Подходящ за смесване с един или няколко продукта в разтвор, без риск от фитотоксичност.

И през 2023г. Байер ще предложи промоционални оферти в житни култури, включващи хербицидите Пасифика Експерт и Секатор, и инсектицида Децис 100.

На всеки закупени 10 л Секатор, 75 л Солигор и 10 л Децис 100 получавате 1 л безплатен Децис 100

На всеки закупени 35 кг Пасифика Експерт +10 л получавате 1 л безплатен Децис 100

На всеки закупени 30 кг Пасифика Експерт + 50 л Инпут получавате 5л безплатен Инпут

За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с регионалните представители на Байер.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X