86 са членовете на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за земеделие

  • Те са от аграрното и много други ведомства, синдикатите, работодателските организации, някои браншови съюзи и асоциации

 

 

На 5 юни се очаква Комитетът по наблюдение да започне своята фактическа работа и да обсъди предложения за промени в Стратегическия план за земеделе, както и технологичните карти, по които ще се остойностяват разходите на земеделските производители за техните дейности и операции.

Земеделският министър Явор Гечев е определил със заповед поименния  състав на комитета, който ще наблюдава развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година.

Кои са ведомствата и хората, които ще наблюдават развитието на земеделието и селските райони и ще имат право на глас?

Председател е Георги Събев-зам.-министър на земеделието, зам.-председатели са Елена Иванова – директор на дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗм и Аделина Стоянова – директор на дирекция „Директни плащания“ в МЗм.

Членове с право на глас са:

Георги Тахов-изп.директор на ДФЗ, Елена Иванова от МЗм, Аделина Стоянова от МЗм, Ирина Лазарова – директор на „Пазарни мерки и организации на производителите“ в МЗм, Деница Динчева – директор на „Животновъдство“ в МЗм, Петър Кировски – директор на „Растениевъдство“ в МЗм, д-р Лора Пастухова – от„Биологично производство“ в МЗм, Дора Ненова – директор на „Държавни помощи и регулации“ в МЗм, Георги Праматаров – директор на „Идентификация на земеделските парцели“ в МЗм, Венцислав Конов – директор на „Морско дело и рибарство“ в МЗм, д-р Владимир Атанасов – директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в МЗм, Емилия Манолова – директор на „Анализ и стратегическо планиране“ в МЗм, Надежда Богданова – гл.експерт в „Стопански дейности, инвестиции и хидромелиорации“ в МЗм, Елка Божилова – нач.отдел в „Политики по агрохранителната верига“  в МЗм, Антоан Чаракчиев – директор на „Поземлени отношения и комасация“ в МЗм,  инж. Николай Василев – нач.-отдел в „Търговски дружества и държавни предприятия в МЗм

Участват още представители от ръководствата на ИАСАС, Изпълнителна агенция за борба с градушките, „Напоителни системи“ ЕАД, БАБХ, Изпълнителна агенция по горите, НССЗ.

Оостаналите членове са от почти всички министерства, администрацията на Министерски съвет, НСИ, Националното сдружение на общините, регионалните съвети за развитие на 6-те региона в България, БТПП, БСК, КРИБ, АИКБ, Съюзът за стопанска инициатива, КТ „Подкрепа“, КНСБ, представители на академичната общност.

Участват и Асоциацията за индустриално свиневъдство, Асоциацията на българските биволовъди, Съюзът на дунавските овощари, Българско дружество за защита на птиците, БАКЕП, НОКА, ИАИ, Национална асоциация на млекопреработвателите, Българска асоциация на малинопроизводителите, НАЗ,  Съюзът на птицевъдите, Националната лозаро-винарска камара, АЗПБ, БАСЗЗ, БАБ, Националната асоциация на тютюнопроизводителите.

Общо 86 са титулярите, които ще участват в Комитета по наблюдение до 2027 г. и ще имат право да гласуват решенията му и още 11 други са наблюдатели с право на съвещателен глас.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X