Европейската комисия търси нови членове за експертна група по почвите

Поканата за кандидатстване от всякакви организации бе публикувана скоро, заявления се подават до 15 май т.г.

Разширена експертна група на ЕС по почвите ще създава ЕК с цел нови и осъвременени критерии за управлението им като най-важния ресурс, за мерки срещу деградацията и за опазване на почвената органична материя (SOM).

Поканата за кандидатстване за избор на членове за експертна група по прилагането на почвената стратегия на ЕС има за цел настоящата експертна група да бъде разширена, за да включва балансирано представителство на всички заинтересовани страни.

Общата мисия на групата ще бъде да подкрепи Европейската комисия при реализирането на средносрочните и дългосрочните цели на стратегията на ЕС за почвите, а именно да се гарантират здрави почвени екосистеми до 2050 г.

Заявленията могат да се подават до 15 май.

Поканата е отворена за широк кръг от организации, включително компании, асоциации, неправителствени организации, синдикати, университети, изследователски институти, адвокатски кантори и консултации. Организациите трябва да работят на транснационално или европейско ниво.

Групата ще съветва ЕК и ще предоставя експертиза по прилагането на действията на почвената стратегия, включително разработването на предложение за Закона за здравето на почвите. Експертната група ще помогне и за разработването на показателите за здравето на почвите и техния диапазон от стойности, които трябва да бъдат постигнати до 2050 г., за да се гарантират равни условия и високо ниво на опазване на околната среда и здравето.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X